Bijeenkomst Science practitioners

Fysiek

Wat zijn Science Practitioners?

Science practitioners (SP) zijn master opgeleide professionals uit een zorgorganisatie of gepromoveerde UKON-onderzoekers die de specifieke taak hebben om zorg en wetenschap met elkaar te verbinden. Zij werken één dag per week hieraan. Als vliegwielfunctie halen ze praktijkvragen op, verbinden ze mensen en organisaties, ondersteunen ze bij het maken van onderzoeksvoorstellen en helpen ze nieuwe kennis in praktijk te brengen.