Bijeenkomst expertteam Psychologen

Online

Expertteam psychologen

Het expertteam psychologen richt zich op visieontwikkeling over de positie van psychologen in de langdurige zorg in het algemeen en bij implementatie in het bijzonder. 
Ook brengt zij de taken van psychologen in kaart in relatie tot specialisatie en teamsamenstelling. Daarnaast komen inhoudelijke thema’s op de agenda, zoals tools voor welbevinden, werken aan zelfmanagement, psychologische interventies en de rol van de psycholoog bij morele vraagstukken.