Wetenschap

 

Het UKON initieert en participeert in meerdere wetenschappelijke studies, waarvan sommige inmiddels zijn afgerond. 
De UKON-onderzoeksprojecten sluiten aan bij
de thema’s van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, thema Chronisch Zieken & Ouderen (CZ&O) van het Radboudumc.

Speerpunten
- Specifieke groepen, zoals Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 
Het UKON werkt uiteraard samen met andere afdelingen binnen het Radboudumc en andere onderzoeksinstituten. Aan deze studies neemt een aantal van de UKON-organisaties deel. Daarnaast is er, al tijdens het uitvoeren het onderzoek, aandacht voor het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor de praktijk.