Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Webinars

25-01-2022

Webinar Implementatie Delierzorg

Preventie, herkenning en behandeling van een delier blijft complex. Het UKONexpertteam delier heeft een toolkit ontwikkelt om de zorg en behandeling van een delier te optimaliseren. De toolkit biedt handvatten voor optimale multidisciplinaire delierzorg in de langdurige zorg. De focus ligt op psychogeriatrische, somatische en terminale cliënten in de thuis-en verpeleeghuiszorg. In de webinar zal aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden de complexiteit zichtbaar worden en sluit er een implementatie-adviseur aan om handvatten te bieden bij implementatie.

Sprekers:

Kim Bergmans - Specialist Ouderengeneeskunde (Waalboog)
Monqiue Jozen - Verpleegkundig specialist (ZZG Zorggroep)
Sander Ranke - Implementatie-adviseur (UKON)

PPT Webinar Implementatie Delierzorg        Evaluatieformulier Webinar