Oude vrouw met verzorgende

Raadpleeg je UKON-implementatieadviseur

Heb je advies nodig vanuit het UKON over implementatie? Raadpleeg onze adviseur.

Wij bieden een adviesfunctie voor kartrekkers/projectleiders die werkzaam zijn bij de aangesloten zorgorganisaties, bv. over implementatie UKON-tools of zorgtechnologie.

Door UKON-coördinator: Sander Ranke in samenwerking met expertteam implementatie

Mail je vraag naar UKON.elg@radboudumc.nl met in de onderwerpregel “raadpleeg je UKON-implementatieadviseur”.

Mail je UKON-implementatieadviseur