Oude vrouw met verzorgende

Maak kennis met Zinzia Zorggroep

Sinds januari 2021 is Zinzia Zorggroep aangesloten bij het UKON. Lees hier over de achtergrond van de organisatie en de motivatie om bij het UKON-netwerk aan te sluiten. Welkom!

Nieuwe deelnemer Zinzia Zorggroep stelt zich voor

“Dit voorjaar zijn wij toegetreden tot het UKON. We spelen graag een actieve rol waarbij we de praktijk en de wetenschap met elkaar kunnen verbinden. Het UKON geeft ons deze gelegenheid. We omarmen de visie van het UKON en zijn blij dat we deelnemer kunnen zijn. Daardoor kunnen we samen leren waarde toe te voegen aan de kwaliteit van de zorg.”

Waarom toegetreden?

“We zijn toegetreden omdat continu leren & verbeteren een belangrijk onderdeel is van onze visie en strategie. Naast de ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied zijn de medewerkers van Zinzia gemotiveerd om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek om zo cliënten steeds beter te kunnen behandelen en begeleiden. Zij doen dat graag samen met de andere deelnemers aan het UKON, ook omdat zij erin geloven dat kennis vermeerdert als je het deelt.”

Titelpagina van het Strategiedocument 2021-2024 van Zinzia Zorggroep. Klik op de button onderaan deze pagina om dit document te bekijken.

Titelpagina van het Strategiedocument 2021-2024 van Zinzia Zorggroep. Klik op de button onderaan deze pagina om dit document te bekijken.

We omarmen de visie van het UKON en zijn blij dat we deelnemer kunnen zijn. Daardoor kunnen we samen leren waarde toe te voegen aan de kwaliteit van de zorg.

Wie is Zinzia Zorggroep?

“Wij ondersteunen oudere mensen met lichamelijke klachten en/of psychogeriatrische problemen. Daarbij gaat het altijd om complexe, intensieve zorg en behandeling. Zinzia heeft vier locaties in Wageningen, Renkum en Bemmel. Hier wonen mensen langdurig en krijgen zij passende begeleiding en behandeling. Ook voor revalidatiezorg, kortdurend verblijf & herstel, dagbehandeling en hospicezorg kan men bij ons terecht. Wij bieden deze behandeling en ondersteuning ook bij mensen thuis. Hiervoor kan men een beroep doen op ons Ambulant Geriatrisch Team. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist, ergotherapeut en maatschappelijk werker.”

Zorg van de toekomst
“Wij stemmen de zorg en behandeling helemaal af op de mogelijkheden en wensen van de cliënten. Om dat ook in de toekomst goed te kunnen doen, blijven we ons ontwikkelen. We kijken wat de maatschappij van ons vraagt en hoe wij daar goed op kunnen aansluiten. We hebben een rijke geschiedenis. Al sinds 1898 ondersteunen wij mensen met een zorgvraag. In die 123 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest en die zullen blijven komen. Daarom kijken we er naar uit om samen met het UKON en haar deelnemers bezig te zijn met de zorg en behandeling van de toekomst. Met onze medewerkers werken we, vanuit de praktijk, graag mee aan wetenschappelijk onderzoek. Al vele jaren bieden wij begeleiding en behandeling thuis, we nemen dan ook graag deel aan het expertteam extramurale behandeling.”

Missie, (zorg)visie en strategie Zinzia
“Wij geven met elkaar kleur aan het leven van de mensen die wij ondersteunen. De missie, (zorg)visie en strategie geeft medewerkers richting in hun werk. De zorgvisie ‘integrale levenskwaliteit’ (welbevinden) wordt ondersteund door zes speerpunten. Onze deelneming aan het UKON past hier helemaal bij. De komende jaren zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met anderen. Door te kijken wat er mogelijk is, kansen te benutten en samen invulling te geven aan de behoefte van kwetsbare ouderen proberen we ook hierin te verbeteren. Een van onze speerpunten is dat we graag de buitenwereld binnenhalen. Onze deelname aan het UKON is daar een mooi voorbeeld van.”

Onze zienswijze en ambitie voor de komende jaren hebben we onlangs in beeld gebracht in ons Strategiedocument:

Zinzia Zorggroep - Missie, (zorg)visie en strategie