Oude vrouw met verzorgende

Maak kennis met Coby Nell

Het verbeteren van behandeling, zorg en welzijn voor mensen in kwetsbare levensfase dat is in de kern mijn drijfveer, daarin wil ik (me) blijven ontwikkelen.

Maak kennis met Coby Nell, science practioner en projectleider bij Norschoten.

“Leuk joh, die taken passen echt goed bij jou”. Het is een reactie van collega’s die ik vaak hoor als ik uitleg geef over mijn taken als sciences practioner en projectleider. Puzzelen met mogelijkheden, een beetje pionieren en vooral in verbinding komen met mensen in de praktijk, dat past bij mij.

Het werk in zorg en welzijn ken ik vanuit eigen ervaring als z-verpleegkundige en maatschappelijk werker. In de loop der tijd ervaarde ik een verschuiving in de organisatie naar bedrijfsmatig werken. Daar wilde ik meer over weten. Na een jaar deeltijd HEAO maakte ik de overstap naar de studie gezondheidswetenschappen en functies in beleid en management.

Coby Nell - science practioner en projectleider bij Norschoten

Coby Nell - science practioner en projectleider bij Norschoten

Het verbeteren van behandeling, zorg en welzijn voor mensen in kwetsbare levensfase dat is in de kern mijn drijfveer, daarin wil ik (me) blijven ontwikkelen.

Hoe het werk van professionals organiseren? Dat is ook het onderwerp van mijn PhD onderzoek dat ik in 2019 heb verdedigd. Mensen kampen vaak met complexe vraagstukken waarvoor geen specifieke deskundige voorhanden is. Ook in de zorg zien we steeds meer interdisciplinaire samenwerkingen van experts in netwerkverbanden. Dit werk vergt inzet van specifieke kennis, met aandacht voor waarden en gevoel voor wat er speelt. Het gaat om vakmanschap en kunstmanschap.

“Van hart tot hart” dat is wat me aanspreekt bij Norschoten. Vanuit de strategische koers ligt mijn opdracht met nadruk op innoveren en implementeren van wetenschappelijk onderzoek, palliatieve zorg en de ziekte van parkinson. Het verbeteren van behandeling, zorg en welzijn voor mensen in kwetsbare levensfase dat is in de kern mijn drijfveer, daarin wil ik (me) blijven ontwikkelen.