Vrolijke verpleegkundige met oude man

Bas van Poppel

Bas van Poppel is begonnen als projectleider van de nieuwe UKON-Academy.

UKON-Academy

Bas van Poppel is recent begonnen bij het UKON als projectleider UKON-Academy. Bas: “Met deze Academy geven wij invulling aan de behoefte om gezamenlijk te komen tot een gedeelde visie op hoe UKON 'kennis vergaren, delen en toepassen in de praktijk' naar een hoger plan kan tillen.'' In de UKON-Academy gaan we reeds ontwikkelde én te ontwikkelen scholingen en opleidingen van UKON samenbrengen en beschikbaar stellen aan het netwerk en externen.

In deze UKON-opdracht komen een aantal thema's bij elkaar waardoor ik concludeer: het moest gewoon zo zijn.

Energiek en bevlogen

Bas komt uit een onderwijsfamilie en kwam in zijn loopbaan, zij het via een omweg, zelf ook in het onderwijs terecht. Deze loopbaan begon in Nijmegen met een studie cultuurpsychologie, “maar als ik toen goed naar mijn innerlijk kompas had geluisterd, was ik misschien wel de PABO gaan doen.” Niet dat zijn studie hem weinig opleverde: In zijn loopbaan heeft hij mogen bijdragen aan tal van mooie en maatschappelijk relevante projecten waar veelal preventie en empowerment de rode draad was. De banden met zijn geliefde stad Nijmegen versterkte hij 5 jaar geleden opnieuw toen de kans zich voordeed om The Lab of Life, spin-off van Radboud Universiteit, te helpen op de kaart te zetten.

Inmiddels is Bas vijf jaar verbonden aan The Lab of Life als (freelance) trainer en rondde hij even geleden de postacad, opleiding Gedragsveranderaar van Behavior Change Academy af. Binnenkort gaat hij ook aan de slag als hoofddocent voor de interprofessionele opleiding ‘Dementie op Jonge Leeftijd’ via de Radboud Health Academy.

Link met ouderenzorg

In zijn woonplaats Helmond houdt Bas zich bezig met het opzetten van een co-creatief onderzoeks- ontwikkel- en uitvoerproject om mantelzorgers preventief te ondersteunen en empoweren. Zijn energie en bevlogenheid neemt hij nu ook mee naar het UKON: “Het lijkt erop alsof ik in een fase zit in mijn loopbaan, waarin dingen die echt goed bij me passen als vanzelf op m’n pad komen. In deze UKON-opdracht komen een aantal thema’s bij elkaar waardoor ik concludeer: het moest gewoon zo zijn!”