Revalidatie met oude vrouw

LIVE Bij Ons

De fysieke omgeving heeft invloed op het welbevinden van iemand met dementie. We hebben een training ontwikkeld waarin zorgteams leren hoe ze voor bewoners een thuis kunnen creëren. LIVE Bij Ons is een implementatieonderzoek.

Inleiding

Sociotherapeutische Leefmilieus in verpleeghuizen zijn leefomgevingen die speciaal zijn afgestemd op de behoeften en zorgvragen van groepen bewoners. Elk leefmilieu heeft eigen accenten, zoals inrichting, invulling van activiteitenaanbod en wijze van bejegening. Hierdoor wordt per leefmilieu aangesloten bij de behoefte van de bewoners met als doel een positieve invloed op de kwaliteit van leven. Uit eerder actieonderzoek (de LIVE-studie, 2017-2018) bleek dat er meer aandacht nodig is voor de inrichting van de fysieke omgeving in de leefmilieus.
Vanaf medio 2018 t/m het voorjaar van 2020 vond er een spin-off hierop plaats in de vorm van een ontwerpend onderzoek bij Archipel gefinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In deze periode heeft een team van vier ontwerpers (kleur, geluid, groen, ruimte) samen met Archipel een training ontwikkeld. Het doel van deze training is om bewustwording te creëren over de invloed van de fysieke leefomgeving op de belevingswereld en zintuiglijke prikkelverwerking van de bewoner met dementie en om in co-creatie met teams, bewoner en mantelzorger te komen tot een passende inrichting voor de bewoners van het leefmilieu. Resultaat van dit proces is de Bij-Ons-Box met daarin een set van leefregels en een woonvisie op maat voor elk deelnemend leefmilieu.

Doelstelling

Het doel van dit implementatieonderzoek LIVE Bij Ons, is om deze training bij meer leefmilieus te implementeren. Hiertoe ontwikkelen we een implementatiestrategie in de vorm van een stappenplan. De training en het stappenplan evalueren we tijdens een proefimplementatie bij vier leefmilieus van Archipel en Zorggroep Almere. Tot slot oriënteren wij ons op de mogelijkheid om de training en het stappenplan te implementeren in verpleeghuizen die niet met leefmilieus werken.

Methode

Dit project is een implementatieonderzoek waarin we kijken of de ontwikkelde training toepasbaar is in de praktijk.

Waar zij we nu?

De eerste versie van de training die in het voorjaar van 2020 is uitgevoerd door de ontwerpers en Archipel is geëvalueerd. We zijn de training nu aan het bijstellen en maken deze “coronaproof”. Zo zal er een e-learning worden ontwikkeld zodat de expertise van de ontwerpers op afstand kan worden overgebracht aan de medewerkers. Daarnaast werken we aan het implementatie stappenplan. In juli en oktober 2021 worden de trainingen bij de andere leefmilieus in de twee deelnemende verpleeghuizen uitgevoerd en geëvalueerd. Daarnaast voeren we in oktober 2021 een expertmeeting uit om ons te oriënteren op de mogelijkheid om de BIJ ONS producten en het stappenplan te implementeren in verpleeghuizen die (nog) niet met leefmilieus werken. 

Looptijd

1 juni 2020 t/m 31 december 2021.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw uit programma Memorabel, met co-financiering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vilans.

Tools
Sociotherapeutische leefmilieus
Deel deze pagina