Revalidatie met oude vrouw

DIAS

Leren van succesvolle acties van zorgverleners, bewoners zelf en hun naasten bij verpleeghuisbewoners met een sombere stemming of een depressie.

Doelbewuste en Intuïtieve Antidepressieve Strategieën

Inleiding
Een sombere stemming of depressie komt vaak voor bij verpleeghuisbewoners, zowel onder fysiek kwetsbare bewoners als bewoners met dementie. Zorgverleners, bewoners zelf en hun naasten ondernemen mogelijk diverse acties om de stemming van bewoners te verbeteren. Dit kan naast of in afwezigheid van een officiële behandeling gebeuren.
Een actie kan bewust of onbewust worden ondernomen. Een voorbeeld van een bewuste actie is een zorgverlener die heeft gelezen over de positieve invloed van daglicht, en daarom een sombere bewoner naast het raam laat zitten. Onbewust (of intuïtief) kan men iets doen zonder dit van te voren te plannen, zoals iemand omhelzen of het stemvolume verlagen. Deze Doelbewuste en Intuïtieve Antidepressie Strategieën (DIAS) kunnen succesvol zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke acties kunnen helpen om de stemming te verbeteren.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om te leren van succesvolle acties van zorgverleners, bewoners zelf en hun naasten. Meer concreet zorgt dit onderzoek voor een overzicht van bewuste en onbewuste acties die een sombere stemming bij bewoners kunnen verminderen.

Methode
De studie start met een inventarisatie van acties die zorgverleners, bewoners zelf en hun naasten ondernemen om de stemming van bewoners te verbeteren. Daarnaast wordt een literatuurstudie uitgevoerd.
Met deze informatie worden twee instrumenten ontwikkeld om DIAS te kunnen meten; een instrument voor het meten van doelbewuste strategieën en een instrument voor het meten van intuïtieve strategieën. Vervolgens wordt onderzocht of er een verband is tussen (bepaalde) DIAS en depressie bij verpleeghuisbewoners.

Waar zijn we nu?
Vanaf augustus 2019 wordt gestart met het in kaart brengen van acties die zorgverleners, bewoners zelf en hun naasten ondernemen om de stemming van bewoners te verbeteren.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het UKON en de Open Universiteit

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Radboudumc (Junior researcher project 2019)

Deel deze pagina