DIAS

Leren van succesvolle acties van zorgverleners, bewoners zelf en hun naasten bij verpleeghuisbewoners met een sombere stemming of een depressie.

Doelbewuste en Intuïtieve Antidepressie Strategieën
(DIAS)

Doel
Een sombere stemming of depressie komt vaak voor bij verpleeghuisbewoners. Zorgverleners en bewoners zelf ondernemen mogelijk diverse acties om de stemming van bewoners te verbeteren. Het doel van dit onderzoek is om deze acties in beeld te brengen en hiervan te leren. Door te weten welke acties succesvol zijn kunnen adviezen worden gegeven om depressiezorg te verbeteren.

Methode
De studie start met een inventarisatie van acties die zorgverleners, bewoners zelf en hun naasten ondernemen om de stemming van bewoners te verbeteren. Daarnaast wordt een literatuurstudie uitgevoerd.
Met deze informatie worden twee instrumenten ontwikkeld om DIAS te kunnen meten; een instrument voor het meten van doelbewuste strategieën en een instrument voor het meten van intuïtieve strategieën. Vervolgens wordt onderzocht of er een verband is tussen (bepaalde) DIAS en depressie bij verpleeghuisbewoners.

Waar zijn we nu?
Op dit moment werken we aan de ontwikkeling van de meetinstrumenten. In verschillende studies worden deze getest in de praktijk.

Wie voert het onderzoek uit?
Dit onderzoek is een samenwerking tussen het UKON en de Open Universiteit.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Radboudumc (Junior researcher project 2019).

 

Deel deze pagina