Stimulerend Klimaat

Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt toe en daarmee ook de vraag naar complexe zorg. Om in de toekomst deze zorg nog te kunnen leveren moet ouderenzorg proactief en goed afgestemd worden zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd kan worden.

Inleiding
Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt toe en daarmee ook de vraag naar complexe zorg. Om in de toekomst deze zorg nog te kunnen leveren moet ouderenzorg proactief en goed afgestemd worden zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd kan worden. Dit betekent zo lang mogelijk thuis en wanneer dit niet meer zelfstandig mogelijk is in een meer beschutte of beschermde omgeving, zoals zorgcentrum Stuijvenburgh van Tante Louise.

In dit verbetertraject wordt het reeds bestaande zorgproces ‘Stimulerend klimaat’ zoals het door TanteLouise ontwikkeld is voor verpleeghuizen vertaald en geïmplementeerd in zorgcentrum Stuijvenburgh. In deze innovatie ligt de focus op het benutten van de capaciteiten van bewoners. Daarnaast is de innovatie gericht op het inzetten van externe en interne compensatiestrategieën om de zelfredzaamheid te vergroten en de impact van kwetsbaarheid te verminderen. Dit zal leiden tot behoud van voldoende fysiek, psychisch en sociaal functioneren met als gevolg het uitstellen of voorkomen van ziekenhuis- of verpleeghuisopnames.

Gezien het grote aantal betrokkenen binnen het zorgcentrum en professionals van buitenaf is een goede interprofessionele samenwerking van alle betrokken partijen, gericht op het behoud van zelfredzaamheid en eigenwaarde van de bewoners van cruciaal belang.

Het verbeteren van het zorgproces in het zorgcentrum vraagt om een cultuurverandering van alle betrokkenen.

Doel van het onderzoek
Veranderdoel:
Het zorgconcept ‘Stimulerend klimaat’ vanuit het verpleeghuis met bijbehorende interprofessionele samenwerking vertalen, aanpassen en implementeren in zorgcentrum Stuijvenbergh te Bergen op Zoom.

Leerdoel:
In de praktijk leren hoe een verbetertraject vormgegeven kan worden in samenwerking met alle  betrokkenen.

Kennisdoel:
De opgedane kennis over het invoeren van het Stimulerend klimaat en de geleerde lessen over het vormgeven van een verbetertraject in het algemeen beschikbaar maken voor andere organisaties.

Methode van onderzoek
Het betreft een participatief actieonderzoek waarin een verbetertraject gevoerd wordt op basis van kort-cyclisch verbeteren. Hierbij wordt groepsreflectie middels het VESit-model toegepast.

Elke cyclus bestaat uit dezelfde vier elementen: er worden praktijkobservaties en interviews gedaan, deze verworven informatie wordt teruggelegd bij de professionals om hier samen op te reflecteren, een planning te maken voor de opgestelde verbeteracties en tenslotte worden de verbeteracties uitgevoerd.

In de laatste fase van het onderzoek wordt een implementatiewijzer voor verbetertrajecten met kort-cyclisch redeneren ontwikkeld.

De deelnemers van dit project zijn bewoners, naasten, professionals, huisartsen, eerstelijnsbehandelaren en vrijwilligers van zorgcentrum Stuijvenburgh in Bergen op Zoom.

Looptijd onderzoek

Juni 2022 tot en met mei 2024. 

Dit onderzoek is in samenwerking met Tante Louise, Medisch centrum de Poort en psychologiepraktijk Remmerswaal.

 Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en TanteLouise.

Stimulerend klimaat voor bewoners van het zorgcentum - ZonMw

Tip: lees ook tantes magazine, waar een prachtig interview staat over de noodzaak, complexiteit en de uitdagingen. 

Deel deze pagina