Passende Functiemix in het verpleeghuis

Het optimaliseren van de functiemix, namelijk de inzet en de intra- en interprofessionele samenwerking van de drie kerndisciplines; artsen/PA/VS, psychologen en V&V.

Inleiding
De verpleeghuiszorg staat voor grote uitdagingen. Aan de ene kant neemt het aantal ouderen met een complexe zorgvraag toe, terwijl er aan de ander kant personeelstekorten zijn van onder andere specialisten ouderengeneeskunde (SO’s), psychologen, verzorgenden en verpleegkundigen (V&V). Bovendien is persoonsgerichte zorg een vereiste. Dit vraagt om andere organisatie van zorg, oftewel om een optimale functiemix van de drie kerndisciplines: artsen / physician assistants (PA) / verpleegkundig specialisten (VS), psychologen en V&V. Onder functiemix verstaan we de inzet én de samenwerking van de verschillende professionals.

In opdracht van de V&V tafel regio Nijmegen onderzoeken we hoe we in deze regio de functiemix kunnen optimaliseren.

Doel van het onderzoek
Het optimaliseren van de functiemix, namelijk de inzet en de intra- en interprofessionele samenwerking van de drie kerndisciplines; artsen/PA/VS, psychologen en V&V.

Methode
Om de doelstelling te bereiken maken we gebruik van de methode actieonderzoek. Aan het actieonderzoek doen 5 verpleeghuisorganisaties mee uit zorgregio Nijmegen. De deelnemers aan dit onderzoek bestaan primair uit de 3 kerndisciplines: artsen/PA/VS, psychologen en V&V. De andere deelnemers zijn: bewoners en naasten, bestuurders, HR medewerkers, managers, leidinggevenden en beleidsmakers. Het participatieve actieonderzoek bestaat uit 4 fasen. In fase 1 maken we een startfoto op organisatieniveau. Op basis van deze startfoto zal een werkgroep met stakeholders per organisatie vuistregels voor een passende functiemix formuleren. In fase 2 gaan verschillende interdisciplinaire teams aan de slag met het ontwikkelen van een passende functiemix. Zij doen dit op basis van de vuistregels, het inzoomen op de startfoto op teamniveau en casuïstiekbesprekingen. In fase 3 en 4 evalueren en rapporteren we de opbrengst op team-, organisatie- en regioniveau.

Planning: Het actieonderzoek loopt van oktober 2021 tot en met december 2022.

Het actieonderzoek Passende functiemix wordt gefinancierd door de V&V tafel regio Nijmegen. De deelnemende organisaties zijn: De Waalboog, ZZG Zorggroep, Kalorama, Huize Rosa en Het Gasthuis. Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is betrokken als samenwerkingspartner.

De projecten ‘Passende functiemix’ en ‘EPOS’ zijn met elkaar verbonden via een gemeenschappelijk doel: het optimaliseren van de inzet en de interprofessionele samenwerking van de zorgprofessionals in de ouderenzorg, zodat de beperkte beschikbare personele capaciteit optimaal wordt benut. Een ‘Passende functiemix’ intramuraal creëert ruimte voor extramurale inzet van Specialisten Ouderengeneeskunde in EPOS. Beide projecten worden uitgevoerd door het UKON in de regio Gelderland-Zuid

Personen
Deel deze pagina