Professional development of nurses

Onderzoek naar de inzet van bachelor- en master opgeleide verpleegkundigen binnen de verpleeghuiszorg.

Learning and professional development of nurses

Binnen de veranderende gezondheidszorg verschuift de focus op uitsluitend ziekte en zorg, steeds meer naar een focus op aanpassing, functioneren (functiebehoud) en eigen regie. Dit houdt in dat er een beroep gedaan wordt op andere rollen en competenties van verpleegkundige specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Door een toename van deze zorgvraag verlopen de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg razendsnel zoals het duurzaam verbeteren van de praktijkvoering en het implementeren van vernieuwingen. Kortom, er is een toenemende vraag rondom het efficiënt, effectief, persoonsgericht en op evidence based inrichten van zorg. Om dit te realiseren is het een vereiste om zorgprofessionals en -teams te blijven binden en boeien zodat het een vanzelfsprekend proces wordt. De bachelor en master opgeleide verpleegkundigen beheersen deze competenties en kunnen een positieve bijdrage leveren aan het faciliteren van een stimulerende en lerende werkomgeving. Echter worden deze competenties (nog) niet optimaal benut/ ingezet in de beroepspraktijk.

Doel

Identificeren en beschrijven van de vereiste competenties van bachelor- en master opgeleide verpleegkundigen voor het stimuleren en creëren van persoonsgerichte en evidence based praktijkvoering in de verpleeghuiszorg.

Methode

Om de bovenstaande doelstelling te bereiken wordt binnen het toekomstig project het eerste onderdeel doorlopen: een integrative review. Hierin wordt een samenvatting weergegeven van eerder verzamelde empirische- en theoretische literatuur over dit onderwerp. We inventariseren wat er reeds bekend is over de huidige inzet, rol(len), competenties en facilitering in het ontwikkelen van een stimulerende werkplekleercultuur. Ook maken de onderzoeksresultaten duidelijk in hoeverre de bachelor en master opgeleide verpleegkundigen van elkaar verschillen in competenties binnen het faciliteren van een persoonsgerichte en evidence based werkplek leercultuur.

Waar zijn we nu?

Op dit moment is de onderzoeker bezig met het schrijven van een Integrative review. Het onderzoek is gestart in 2020.

Deel deze pagina