Revalidatie met oude vrouw

Implementatie Kwaliteitsstandaarden V&V

Dit is 1 van de in totaal 5 deelprojecten van de implementatie kwaliteitsstandaarden V&V: Wat is nodig? Deelproject: Rol van stakeholders

Inleiding
Van verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) wordt verwacht dat zij evidence based werken. Om hen hierbij te ondersteunen worden verpleegkundige kwaliteitsstandaarden ontwikkeld, dit is een overkoepelend begrip voor richtlijnen, zorgstandaarden en protocollen. Deze kwaliteitsstandaarden bevatten aanbevelingen voor zowel het uitvoeren van evidence based interventies als ook het weglaten van onnodige handelingen. Naast de individuele professionals, hebben diverse stakeholders een rol en belang bij de implementatie van kwaliteitsstandaarden in de praktijk, denk hierbij aan werkgeversorganisaties, afdelingen van V&VN, kennisinstituten en nationale medische, paramedische en verpleegkundige beroepsverenigingen. Op dit moment is in de Nederlandse zorgsetting nog onvoldoende kennis over beïnvloedende factoren en strategieën om kwaliteitsstandaarden effectief te (de-)implementeren in de dagelijkse praktijk.

Doelstelling
Inspirerende voorbeelden zichtbaar maken van de rol die diverse stakeholders kunnen spelen om het (de-)implementeren van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden te faciliteren. Tevens is het doel om een overzicht te bieden van strategieën, middelen, tools, websites en kanalen die hierbij ingezet worden

Methode
Middels het ontwikkelen en verspreiden van een vragenlijst worden de betrokken stakeholders, in totaal 58, gevraagd naar de door hen toegepaste strategieën om de implementatie van kwaliteitsstandaarden te faciliteren. Hierbij worden onderliggende documenten opgevraagd en zo nodig wordt telefonisch aanvullende informatie gevraagd. Met behulp van thematische kwalitatieve analyse wordt de ontvangen informatie geanalyseerd. 

Waar zijn we nu?
We willen graag de bewustwording van de betrokken stakeholders aangaande hun rol in de implementatie van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden vergroten, zodat zij hierop beleid kunnen maken. Het project resulteert in een overzicht van inspirerende implementatiestrategieën op het gebied van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Dit project is één van de in totaal vijf deelprojecten die uitgevoerd worden in een samenwerking tussen:

  • Radboudumc - IQ Healthcare, Verplegingswetenschappen
  • Leiden University Medical Center - Medische Besliskunde
  • Hogeschool Arnhem Nijmegen - Lectoraat Innovatie in de Care
  • Erasmus MC - Verplegingswetenschap
  • Radboudumc - Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde / Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw, Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden: Implementatieonderzoek

Deel deze pagina