EVIDENCE 2.0

Project EVIDENCE ondersteunt verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen in het creëren van een cultuur om volgens het principe van Evidence Based Practice (EBP) te werken.

In de EVIDENCE projecten staat het samen leren en verbeteren centraal. In het eerste EVIDENCE actieonderzoek vond dit plaats door het creëren van een EBP-cultuur in zorgteams in verpleeghuizen. In EVIDENCE 2.0 vindt dit plaats door het lerend vermogen van interprofessionele teams in verpleeghuizen te versterken en optimaal te benutten.

EVIDENCE (2017-2019)
Bewoners van verpleeghuizen worden ouder en kampen vaak met meerdere aandoeningen, waardoor ze steeds complexere zorg nodig hebben. Daarbij kan Evidence based practice (EBP) helpen: het verlenen van zorg op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs, gecombineerd met eigen expertise en die van de cliënt. In het actieonderzoek EVIDENCE zijn 12 zorgteams in 4 verpleeghuizen in aan de slag gegaan met zelfgekozen vraagstukken in de basiszorg waarbij ze de EBP-principes toepasten.

Handboek 
De kennis uit dit actieonderzoek is gebundeld in het digitale ‘Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen’

Leer- en coachingstraject
Vanuit EVIDENCE is ook een leer- en coachingstraject EBP-cultuur ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In dit traject ontvangen hbo-verpleegkundigen ondersteuning bij het opstarten of verbeteren van de EBP-cultuur in hun team in het verpleeghuis. Op dit moment loopt de pilot van dit traject.

EVIDENCE 2.0 (2019-2023)
Het doel van het actieonderzoek EVIDENCE 2.0 is het lerend vermogen van interprofessionele teams in 6 verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit gebeurt door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele leer- en werkcultuur.

Samenwerking
De projecten EVIDENCE zijn uitgevoerd door het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en gefinancierd door ZonMW. Het UKON is betrokken als samenwerkingspartner.

Publicaties

EBP in het verpleeghuis: het EVIDENCE-project Lovink M, Huisman-de Waal G, Smits M, Van Vught A Om het werken met EBP in zorgteams in verpleeghuizen te stimuleren is het EVIDENCE-project opgezet. In dit artikel willen we inzicht geven in het doel, de opzet en metingen binnen het EVIDENCE- project. Daarnaast delen we de resultaten van de voormeting die in dit project is uitgevoerd.
EBP-coach in het verpleeghuis Lovink, M., Peeters, M., van de Wouw, A., van Vught, A. Download bestand
Developing an Evidence-Based Nursing Culture in Nursing Homes: An Action Research Study Lovink, M.H., Verbeek, F., Persoon, A., Huisman-de Waal, G., Smits, M., Laurant, M.G.H., Vught van, A.J. Download bestand
Developing an interprofessional learning and working culture to improve person-centred care in nursing homes: a realist action research protocol Verbeek, F.H.O., Lovink, M.H., Laurant, M.G.H., van Vught, A.J.A.H. Download bestand
Development and validation of the Dutch EBPAS-ve and EBPQ-ve ... Maessen K, van Vught A, Gerritsen D, Lovink M, Vermeulen H, Persoon A Dit artikel beschrijft het werkproces en de resultaten van de vertaling, aanpassing en validering van de EBPAS en EBPQ naar Nederlandstalige meetinstrumenten voor verzorgenden en mbo-verpleegkundigen.
Tools
EVIDENCE
Bestanden
EBPAS-mbo 2017 EBPAS-mbo toelichting 2017 EBPQ-mbo 2017 EBPQ-mbo toelichting 2017
Deel deze pagina