Actualisatie Kennismonitor Dementie

Dit jaar (2021) actualiseren wij de Kennismonitor Dementie, zodat het blijft aansluiten bij actuele inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de dementiezorg.

Inleiding

De Kennismonitor Dementie-Intramuraal (KMD-I) is een web-based vragenlijst die de kennis van verzorgenden werkzaam in het verpleeghuis in kaart brengt met betrekking tot het verlenen van zorg aan mensen met dementie. De KMD-I is een erkenning hoe complex het is om persoonsgerichte dementiezorg te verlenen. Kenmerkend is dat de respondenten direct feedback ontvangen op hun score en eventueel een inhoudelijk advies over verdere kennisontwikkeling. Daarmee is het deelnemen aan en invullen van de KMD-I meteen een scholing.  Op organisatieniveau kan een training vastgesteld worden op basis van de scores van de verzorgenden.

In opdracht van Ideon is de kennismonitor in 2013 door het UKON ontwikkeld en we actualiseren deze elke drie jaar. Dit jaar (2021) is het weer tijd voor actualisatie, zodat de KMD-I blijft aansluiten bij actuele inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de dementiezorg.

Meer informatie over de kennismonitor vind je op de website van Ideon.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een up-to-date, relevant en inhoudelijk correcte KMD-I 2021 die de kennis van zorgteamleden inventariseert met betrekking tot het verlenen van zorg aan mensen met dementie die in het verpleeghuis wonen.

Methode

Het onderzoek is opgesplitst in diverse fasen:

  • Fase 1: voorbereiding
  • Fase 2: opstellen analyseplan
  • Fase 3: nieuwe kennis en trends ophalen
  • Fase 4: psychometrische kwaliteit bepalen
  • Fase 5: kwaliteit huidige items interpreteren
  • Fase 6: opstellen nieuwe vragen
  • Fase 7: pilot
  • Fase 8: vaststellen definitieve KMD-I en de normering
  • Fase 9: compacte rapportage

Methodieken die toegepast worden zijn: een focusgroepinterview met experts in de Nederlandse dementiezorg, delphi-rondes om vragen te ontwikkelen met onder andere input van een toetsdeskundige en een roc-docent, gezichtsvalidering en bruikbaarheidstest door een klein aantal verzorgenden en validering door een grote groep verzorgenden waaraan vijf zorgorganisaties van UKON deelnemen.

Planning onderzoek

Het onderzoek loopt van januari 2021 tot juni 2021.

 

De Kennismonitor Dementie-Intramuraal wordt door UKON ontwikkeld in opdracht van:

Deel deze pagina