Revalidatie met oude vrouw

Medicatie in de pallatieve zorg

Onderzoek naar de plaats van medicatie voor comorbiditeit in de palliatieve zorg in Nederlandse instellingen.

Inleiding
Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven indien genezing van een ziekte niet meer mogelijk is. Symptoomcontrole door middel van medicatie, bijvoorbeeld pijnmedicatie, is hier een onderdeel van. Naast deze medicatie gebruikt de palliatieve patiënt regelmatig ook nog medicatie voor comorbiditeit (andere klachten, bijkomende ziektebeelden of preventie van ziektes).
Als het einde van het leven nadert, is het de vraag of het nog nodig en/of gewenst is deze medicatie voor comorbiditeit te blijven gebruiken.

Doelstelling
Dit onderzoek heeft als doel het inzichtelijk maken van medicatiegebruik voor comorbiditeit in de palliatief terminale fase bij patiënten in een hospice of een verpleeghuis met palliatief geoormerkte bedden (deel 1). Daarnaast is het doel om overwegingen van artsen om te continueren, wijzigen of stoppen met deze medicatie helder te krijgen en te onderzoeken welke rol de patiënt en/of naasten hierin hebben (deel 2). Deel 3 gaat over de manier waarop de patiënt en/of naasten zelf het continueren, wijzigen of stoppen van deze medicatie voor comorbiditeit ervaren

Methoden
Deel 1 wordt uitgevoerd bij volwassen patiënten die opgenomen zijn in een hospice of in een verpleeghuis met een unit van tenminste 4 palliatief geoormerkte bedden, waarbij de specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar is. Hier worden bij alle nieuw opgenomen patiënten gegevens verzameld, waaronder de reden van opname, andere actuele diagnose(n) en medicatiegegevens. Vervolgens wordt alle medicatie geregistreerd op dag 1, 4, 7, 14, 21, 28, 42, 56, 70, 84 van opname.
Deel 2 bestaat uit semi-gestructureerde interviews met specialisten ouderengeneeskunde werkzaam binnen een hospice of palliatieve unit met tenminste 4 palliatief geoormerkte bedden.
Deel 3 bestaat uit semi-gestructureerde interviews met patiënten in een hospice of palliatieve unit in het verpleeghuis of hun naasten.

Fase van onderzoek
De scholing voor artsen staat gepland voor februari 2012. De inclusieperiode deel 1 start op 1 februari 2012 en eindigt op 1 juni 2012. De interviews met specialisten ouderengeneeskunde en patiënten en/of naasten staan gepland tussen januari 2013 en juni 2013.

Deel deze pagina