Effectiviteit van e-Health-interventies in de Geriatrische Revalidatie

Project vanuit LUMC - Onderzoek naar het identificeren en doelmatig inzetten van e-Health bij kwetsbare ouderen die revalideren in de geriatrische revalidatie.

Dit is een project vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum

Inleiding
De Nederlandse gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging: een grote en groeiende groep kwetsbare ouderen met toenemende complexiteit, stijgende kosten en een (dreigend) tekort aan zorgprofessionals.
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) speelt een belangrijke rol om kwetsbare ouderen, na een acuut event, in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen. Met het oog op de uitdagingen in Nederlandse gezondheidszorg moet er op zoek gegaan worden naar passende en (kosten)effectieve innovaties. e-Health lijkt veelbelovende mogelijkheden te bieden en is één van de snelst groeiende gebieden in de gezondheidszorg. De wetenschappelijke onderbouwing van e-Health loopt echter nog achter, waardoor er onduidelijkheid bestaat over de effectiviteit en de doelmatigheid van veel e-Healthinterventies. Daarnaast verloopt de implementatie en borging van e-Health moeizaam doordat er vaak onvoldoende wordt afgestemd op de behoefte van patiënten en zorgprofessionals. Gepersonaliseerde evidence based e-Health is key voor het doelmatig inzetten van e-Health, ook in de GRZ.

Doel
Het identificeren en doelmatig inzetten van gepersonaliseerde evidence & practice based e-Health bij kwetsbare ouderen die revalideren in de GRZ.

Methode
Om bovenstaande doelstelling te bereiken wordt binnen dit project vier verschillende onderdelen doorlopen, namelijk:
1. Evidence based review : een systematisch overzicht van huidige literatuur gericht op effectiviteit en bruikbaarheid van e-Healthinterventies binnen de GRZ
2. Practice based overview: een internationaal survey gericht op praktijkervaringen bij professionals en cliënten over het huidige gebruik en ervaringen met e-Health in de GRZ
3. Standaardisatie e-Health in GRZ: Het bereiken van internationale consensus over de definitie en uitgangspunten (indeling, doelen, doelgroepen) van e-Health in de GRZ op basis van evidence & practice based review middels een Delphimethode.
4. Pilot: gericht op de effectiviteit en bruikbaarheid van één of meerdere evidence & practice based e-Health Interventies in de GRZ.

Fase van het onderzoek
Op dit moment bevindt het onderzoek zich in de beginfase.

Op de website van het LUMC is ook een projectpagina te vinden over dit onderzoek.

ZZG Zorggroep levert cofinanciering voor dit onderzoek, aanvullende cofinanciering wordt aangevraagd.

Deel deze pagina