Revalidatie met oude vrouw

CREATE

Project vanuit LUMC - Een onderzoek naar hoe een therapeutisch klimaat binnen de Geriatrische Revalidatiezorg het beste kan worden vormgegeven.

Dit is een project vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum

Inleiding
Op de meeste afdelingen binnen de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) in Nederland is sprake van een therapeutisch klimaat. Echter bestaat er veel verschil in hoe dit wordt vormgegeven. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden hoe een therapeutisch klimaat het beste kan worden vormgegeven en welke factoren hierin effectief zijn.

Bij factoren die van invloed zijn op een therapeutisch klimaat kan worden gedacht aan de volgende onderwerpen:

  • Therapie-intensiteit
  • Groepstraining
  • Zelfstandig oefenen
  • Familieparticipatie
  • Taakgeoriënteerd trainen
  • Enriched environment
  • Teamdynamiek

Doelstelling
Het doel van deze studie is om tot een onderbouwde conceptualisering van het therapeutisch klimaat te komen en in de praktijk te onderzoeken welke factoren hierbij effectief zijn. Hiermee kan een interventie worden ontwikkeld om het therapeutisch klimaat op GRZ-afdelingen verder vorm te geven.

Methode
Middels de stappen uit het MRC Framework for developing and evaluating complex interventions zal de interventie 'therapeutisch klimaat' verder worden ontwikkeld en onderbouwd.
In eerste instantie zal gestart worden met de ontwikkelfase. Hierbij zal middels literatuuronderzoek, expertmeetings, focusgroepen (met behandelaren, verpleging en patiënten) en enquêtes via de grounded theory tot een conceptualisering van het therapeutisch klimaat worden gekomen.
Dit concept zal vervolgens in de praktijk worden onderzocht. Afhankelijk van de resultaten uit de eerste fase zal hier een vorm voor worden gekozen.

Waar zijn we nu?
Relevante wetenschappelijke literatuur is in kaart gebracht en wordt verwerkt in een narrative review.
De experts in Nederland op dit gebied zijn in kaart gebracht en de expertgroepen zijn gepland. De focusgroepen zijn in het voorjaar 2019 gehouden. De conceptualisering van het therapeutisch klimaat zal nu worden afgerond.

Start onderzoek
Maart 2018

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit de samenwerking op het gebied van de GRZ van de Zorgboog en Oktober.

Deel deze pagina