Revalidatie met oude vrouw

Denken in mogelijkheden

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en het UKON werken in dit gezamenlijke project aan het ontwikkelen van trainingsmodules voor casemanagers dementie, die vervolgens worden aangeboden in de opleiding tot casemanager of als nascholing.

Inleiding
Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en het UKON werken in dit gezamenlijke project aan de verspreiding van inzichten en nieuwe werkwijzen van twee afgeronde Memorabel projecten: het VitaDem-project (voor ouderen met dementie en naasten) en het SPANkracht-project (voor jonge mensen met dementie).
Deze projecten waren erop gericht om de behoeften van mensen met dementie en naasten in kaart te brengen en de zorg en ondersteuning daarbij te laten aansluiten. Casemanagers dementie spelen hierbij een cruciale rol. Uit deze projecten bleek dat casemanagers dementie het lastig vinden om de wensen en ideeën van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen in behoeften en doelen, de juiste interventie te kiezen en te evalueren.

Doel
Dit project heeft als doel trainingsmodules te ontwikkelen voor casemanagers dementie, die vervolgens worden aangeboden in de opleiding tot casemanager of als nascholing.

Methode
In dit project worden trainingsmodules met praktijkopdrachten ontwikkeld voor casemanagers dementie waarin zij leren denken in mogelijkheden, creativiteit te gebruiken bij het zoeken naar oplossingen, te kijken buiten de grenzen van de zorg en vruchtbaar samen te werken met andere professionals. Deze modules of delen daaruit worden aangeboden in de opleidingen tot casemanager en er wordt gezocht naar één of meerdere aanbieders om de modules als nascholing aan te bieden.

Start onderzoek
Oktober 2019

Samenwerking
Dit project is een samenwerking tussen het Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam en het UKON.


Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Deel deze pagina