Revalidatie met oude vrouw

BEYOND II

Het evalueren van het effect van het zorgprogramma ‘Grip op probleemgedrag’ op het verminderen van probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis.

Inleiding
In Nederland zijn naar schatting 12.000 mensen met dementie op jonge leeftijd, waarbij de eerste symptomen van dementie beginnen voor het 65e levensjaar. Een deel van deze mensen verblijft in een verpleeghuis. De studie Behavior in Young ONset Dementia II (BEYOND-II) richt zich op de aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis. Moeilijk hanteerbaar gedrag komt voor bij bijna 90% van de jonge mensen met dementie in het verpleeghuis (BEYOND-I). Hierbij krijgen zij regelmatig psychofarmaca voorgeschreven. Moeilijk hanteerbaar gedrag leidt tot een verminderde kwaliteit van leven voor de bewoner en een hogere werkdruk voor de zorgmedewerker. Het zorgprogramma 'Grip op probleemgedrag' is effectief gebleken in het verminderen van moeilijk hanteerbaar gedrag bij oudere mensen met dementie. In deze studie wordt dit zorgprogramma doorontwikkeld en toegespitst op jonge mensen met dementie. Het aangepaste zorgprogramma 'Grip op moeilijk hanteerbaar gedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis' zal worden geïmplementeerd op verpleeghuisafdelingen voor jonge mensen met dementie. 

Doel
Het evalueren van de effecten van het zorgprogramma op het voorkomen van moeilijk hanteerbaar gedrag en gebruik van gedragsregulerende medicatie evenals het effect op werkdruk en arbeidstevredenheid van zorgmedewerkers. Daarnaast wordt de kwaliteit van implementatie van het zorgprogramma onderzocht en de kosten van het zorgprogramma. 
  
Methode
De BEYOND-II studie bestaat uit vijf opeenvolgende workpackages.
In workpackage 1 wordt het zorgprogramma 'Grip op probleemgedrag' doorontwikkeld voor het gebruik bij jonge mensen met dementie. Bevindingen uit de NeedYD-I en BEYOND-I studie worden hierin betrokken. In workpackage 2 wordt een verbeterde implementatiestrategie ontworpen. Speerpunten zijn het betrekken van het management bij de implementatie en het vergroten van de extrinsieke motivatie. 
In workpackage 3 wordt het zorgprogramma gedurende 18 maanden op minimaal 10 verpleeghuisafdelingen voor jonge mensen met dementie geïmplementeerd. Door een innovatieve opzet zullen uiteindelijk alle afdelingen werken met het zorgprogramma. Workpackage 4 bestaat uit het onderzoeken van de kwaliteit van implementatie en de kosten van het zorgprogramma. In workpackage 5 wordt een blauwdruk ontwikkeld voor het toepassen van het zorgprogramma in de thuissituatie.

Fase van het onderzoek
De dataverzameling is in 2017 afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan het analyseren van de effecten van het zorgprogramma.

Dit onderzoek is een samenwerkingsverband van het Radboudumc, het VU medisch centrum, Alzheimercentrum Limburg, het UMCG, Alzheimer Nederland, het Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd, Archipel Zorggroep en Stichting Florence.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW, Alzheimer Nederland, Archipel Zorggroep, Stichting Florence en Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.

Publicaties

Britt Appelhof - The management of neuropsychiatric symptoms in people with young-onset dementia Management of neuropsychiatric symptoms in people with young-onset dementia Britt Appelhof Dit proefschrift draagt bij aan kennis over probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd. Het biedt belangrijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek naar het verder verbeteren van de zorg voor deze verpleeghuisbewoners. Download bestand Download bestand
Deel deze pagina