Symposium 2015

 

De zorg verandert: zorgprofessional en organisatie veranderen mee!!

 


De ouderenzorg is volop in verandering. Gemeentes hebben een sterke rol gekregen in de extramurale zorg en de wethouder van de gemeente Bladel laat zien hoe zij het nieuwe ‘ouderen’ beleid vormgeeft. Ook de intramurale zorg verandert: meer complexe en intensieve zorg, meer persoonsgerichte zorg voor specifieke doelgroepen  etc.  Dit vraagt om nieuwe kennis en soms een andere houding van zorgprofessionals en organisaties moeten de juiste voorwaarden creëren.