SWON Dagopvang

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Anne Kuijpers & Els Derksen

Bianca Buijck

 

Eindrapport
 

Artikel Gelderlander
 

Interview Unique FM
 

Landelijke monitorpeiling mantelzorgers
(Alzheimer NL/Nivel)
 

Overig onderzoek Els Derksen

Maatschappelijke relevantie Swon Dagopvang

Inleiding
Swon biedt dagopvang aan ouderen en hun mantelzorgers met professionele en gestructureerde begeleiding in Nijmegen. Momenteel maken ongeveer 260 kwetsbare ouderen gebruik van de dagopvang. Voor deelname is een CIZ-indicatie vereist.

Doel
Per 1 januari 2015 wordt deze dagopvang overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo (Wet op de maatschappelijke ondersteuning) en wil de overheid een bezuiniging realiseren, waardoor gemeentes de ondersteuning anders en efficiënter moeten organiseren. Om dit gesprek met de gemeente te kunnen voeren had Swon meer informatie nodig over de Dagopvang. Daarom is dit onderzoek in opdracht van Swon uitgevoerd door het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON).

Methoden
Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: 
1. Deelnemers en mantelzorgers in kaart brengen (d.m.v. een schriftelijke vragenlijst aan deelnemers en mantelzorgers van de dagopvang en interviews met deelnemers en mantelzorgers van de verschillende groepen) 

2. Aanbod Swon dagopvang in kaart brengen (d.m.v. interviews met teamvertegenwoordigers/ coördinatoren van de vijf dagopvanglocaties) 

3. Samenwerking met GGZ Pro Persona (d.m.v. een interview met teammanager Ouderen van GGZ-Nijmegen Pro Persona, afdeling Ouderen)
 
4. Inbedding in keten van wonen, welzijn en zorg (Analyse van uitstroomgegevens dagopvang)

Resultaten
Ouderen van de dagopvang zijn erg kwetsbaar, niet (zelf) redzaam en ernstig beperkt in hun mobiliteit buitenshuis en sociale activiteiten. Deze ouderen hebben allemaal hulp van mantelzorgers en professionele zorgverleners en naast dagopvang ook vaak thuiszorg en GGZ.
Mantelzorgers zorgen intensief voor hun naasten. Om de zorg te kunnen volhouden heeft de mantelzorger goede ondersteuning nodig. De ontlasting van de dagelijkse zorg is voor de mantelzorger het belangrijkste, omdat dit hen wat rust en vrijheid geeft.
Met het aanbod van de dagopvang biedt Swon een dag- (en week-) structuur met activiteiten, dichtbij in de eigen wijk, die goed aansluit bij de behoeften van ouderen. Ouderen, mantelzorgers, begeleiders en GGZ Pro Persona zijn er van overtuigd dat dit helpt om ouderen langer thuis te laten wonen. 

Swon heeft van de gemeente een leidende rol gekregen bij de vormgeving van de dagbesteding voor ouderen thuis.

Fase
Dit onderzoek is afgerond

Wie hebben dit onderzoek uitgevoerd?
Drs. Anne Kuijpers, onderzoeksassistent afd. Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
Dr. Els Derksen, coördinator UKON

Financiering
SWON (
www.swon.nl)