Overzicht studies UKON

Dementie en gedragsproblemen Fase

SABA

Hanneke Nijsten

Samen in Actie bij Apathie: het ontwikkelen en testen van een praktische methode gericht op het geven van handvatten in het omgaan met apathie bij dementie aan patiënten, naasten en zorgverleners. II

Waalbed-IV

Gerrie van Voorden

De kenmerken, het beloop en de behandeling van patiënten met zeer ernstig probleemgedrag die opgenomen zijn op afdelingen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor deze patiënten. I

SPAN+

Charlotte van Corven

Het ontwikkelen, evalueren en verspreiden van een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie II

Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica

Claudia Smeets

Praktisch en landelijk toepasbaar maken van de wetenschappelijke inzichten omtrent het voorschrijven van antipsychotica bij probleemgedrag en deze te implementeren d.m.v. een te ontwikkelen draaiboek.

IV

Decidem

Bram Tilburgs

Ontwikkelen van een interventie voor het bevorderen van Advance Care Planning bij mensen met dementie en diens naasten door de huisarts II

Logopedie bij dementie

Mariëlle Olthof

Logopedische behandeling van communicatieproblemen bij mensen met dementie I

RID

Claudia Groot Kormelinck

Beter af met minder: reductie van onjuist psychofarmacagebruik bij mensen met dementie in verpleeghuizen I

Nature

Iris Hendriks
Deliane van Vliet

Natuuractiviteiten in de dementiezorg: een exploratieve studie naar persoonsgerichte natuur- en buitenactiviteiten  IV

Waalbed-III

Annelies Veldwijk-Rouwenhorst

Het voorkomen en de kenmerken van ernstig probleemgedrag bij dementie II

PROPER

Claudia Smeets
Klaas van der Spek

Het gebruik van psychofarmaca in verpleeghuizen - determinanten, o.a. het voorschrijven. IV

TENSE

Theo Hazelhof

Een continu trainingsprogramma voor verzorgenden bij bewoners met gedragsproblemen - een effectstudie. III

Video Feedback Thuis

Deliane van Vliet
Veerle Walravens

Het verbeteren van de interactie tussen personen met dementie en hun mantelzorgers door middel van Video Interventie Ouderenzorg. IV

Dementia Care Mapping

Geertje van de Ven

Een onderzoek naar persoonsgerichte zorg bij verpleeghuisbewoners met dementie.

GRIP op Probleemgedrag

Sandra Zwijsen

Het implementeren en evalueren van het zorgprogramma Grip op Probleemgedrag.

CONCERN 

Petra Borsje

Probleemgedrag bij mensen met dementie in de thuissituatie.

Diagnostic Disclosure in Dementia

Els Derksen‚Äč

Openheid over de diagnose dementie: een basisinterventie

Waalbed-I

Sytse Zuidema

Het voorkomen van probleemgedrag bij dementie.

Waalbed-II

Roland Wetzels

Het beloop van probleemgedrag bij dementie.
Jonge mensen met dementie

Focussen

Malissa Janssen

Doorontwikkeling van een interventie voor de behandeling en begeleiding van ontremd gedrag bij jonge mensen met frontotemporale dementie I

PRECODE

Dennis van de Veen, e.a.

De prevalentie, herkenning en toegang tot zorg van mensen met dementie op jonge leeftijd I

UNICITY

Jeroen Bruinsma, e.a.

Op weg naar de implementatie van de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie I

SPANkracht (evaluatie)

Annemiek Bielderman

SPANkracht; evaluatie van het SPANkrachtpakket IV

Care 4 Youngdem

Ton de Wit

Het in kaart brengen van de palliatieve zorg van jonge mensen met dementie II

BEYOND II

Britt Appelhof
Jeanette Duinen - van den IJssel

Het evalueren van het effect van het zorgprogramma ‘Grip op probleemgedrag’op het verminderen van probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis

NeedYD II

Adrie Gerritsen
Joany Millenaar

Het functioneren en de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie: vervolg van NeedYD I

SPANkracht

Deliane van Vliet

Het ontwikkelen van een dagbestedingsplan voor thuiswonende jonge mensen met dementie. IV

BEYOND

Ans Mulders

Kenmerken en het beloop van dementie bij verpleeghuispatiënten met dementie voor hun 65ste levensjaar. III

NeedYD I 

Christian Bakker

Het functioneren en de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie die dagbehandeling krijgen, en het effect daarvan op mantelzorgers.

NeedYD I

Deliane van Vliet

Het functioneren en de zorgebehoeften van jonge mensen met dementie: klinische kenmerken en impact van dementie op jonge leeftijd.
Geestelijke gezondheidszorg

DIAS

Inge Knippenberg

Leren van succesvolle acties van zorgverleners, bewoners zelf en hun naasten bij verpleeghuisbewoners met een sombere stemming of een depressie. I

MAPPING

Anne van den Brink

Beschrijven van bewoners waarbij gelijktijdige psychiatrische en somatische symptomen spelen. IV

Doen bij Depressie

Roeslan Leontjevas

Verbeterde opsporing en behandeling van depressie in verpleeghuizen - effectstudie. (Zie ook: Doen bij Depressie)
Palliatieve zorg

Pneumonitor

Tessa van der Maaden

Een interventie die zich richt op het verminderen van onwelbevinden en het verhogen van comfort bij bewoners met een pneumonie in terminale fase.

Medicatie in de palliatieve zorg

Ronald van Nordennen

De plaats van medicatie voor comorbiditeit in de palliatieve zorg in Nederlandse instellingen.  

Palliatieve sedatie

Rogier van Deijck

Continue palliatieve sedatie in hospices en palliatieve units in het verpleeghuis.
Specifieke doelgroepen

LIVE

Hanneke Noordam

Leefmilieus in verpleeghuizen IV

Plezierige activiteiten voor kwetsbare ouderen

Sanne Gielen

Plezierige activiteiten voor kwetsbare alleenstaande ouderen die thuis wonen I

Wijs Grijs

Wanda Rietkerk

Multidisciplinaire screening en integraal behandeladvies voor kwetsbare ouderen: effect op welzijn en zelfregie II

CLaSP-studie

Danny Hommel

Care for Late Stage Parkinsonism II

Verzorgend wassen

Betsie van Gaal

Vergelijken van wassen zonder water met de traditionele manier van wassen met water en zeep - effecten en tevredenheid. IV

ZWS-1

Franca Ruikes

Zorg- en Welzijnsstandaard voor de kwetsbare ouderen in de eerste lijn.

Zelfmanagement bij ouderen met visueel-auditieve beperkingen

Lieve Roets

Het ontwikkelen en evalueren van een programma om de autonomie te verbeteren van ouderen met een visueel-auditieve beperking

GRAMPS(1)

Bianca Buijck

De revalidatie van oudere patiënten na een amputatie of een beroerte - kenmerken en effecten.

GRAMPS(2)

Monica Spruit-van Eijk

De revalidatie van oudere patiënten na een amputatie of een beroerte - kenmerken en effecten.

Therapeutisch klimaat in de geriatrische revalidatie

Lian Tijsen

Onderzoek naar hoe een therapeutisch klimaat het beste kan worden vormgegeven en welke factoren hierin effectief zijn.

 
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Neuropsychiatrie bij NAH

Roy Kohnen

Neuropsychiatrische symptomen bij niet-aangeboren-hersenletsel in het verpleeghuis  

Vegetatieve toestand

Willemijn van Erp

Vegetatieve toestand / Niet responsief waaksyndroom in Nederland III

Dilemma's bij verdwenen bewustzijn

Conny Span-Sluyter

Dilemma's van artsen en naasten in het laten leven, laten sterven of doen sterven van patiënten die nooit meer bij bewustzijn komen. I

Langetermijngevolgen NAH

Odile Smals

Jonge verpleeghuispatiënten met langetermijngevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase na herstel. I

Minimaal bewustzijn

Berno Overbeek

Het in kaart brengen van patiënten met minimaal bewustzijn in Nederlandse instellingen voor langetermijnszorg I

Follow-up na ontslag VIN

Viona Wijnen

Follow-up na het ontslag van de Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) van revalidatiecentrum Leijpark te Tilburg
Verzorgenden en verpleegkundigen 

Implementatie Kwaliteitsstandaarden V&V

Annelies Wassenaar

Deelproject: Rol van de Stakeholders  

Evidence

Marleen Lovink

Het proberen te verbeteren van de EBPcultuur in zorgteams in verpleeghuizen  

Kennismonitoren Dementie en Kwetsbaarheid

Deliane van Vliet

Kennismonitoren Dementie en Kwetsbaarheid IV

Taakherschikking in de ouderenzorg

Marleen Lovink

Het ontwikkelen van een model voor taakherschikking in de ouderenzorg  

Safe or sorry

Betsie van Gaal

Het implementeren van meerdere richtlijnen tegelijkertijd - incontinentie, vallen en mondverzorging.