Safe or Sorry

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Betsie van Gaal

Proefschrift

Samenvatting proefschrift

Overig onderzoek van Betsie van Gaal

Inleiding
Patiënten in instellingen voor acute en langdurige zorg lopen veel risico’s op lichamelijke complicaties, zoals doorligplekken, urineweginfecties en valincidenten. Voor een aantal complicaties bestaan goede richtlijnen voor preventie en behandeling. Deze worden echter onvoldoende toegepast in de praktijk. 

Methode
Het project 'Safe or sorry? vond plaats op 10 verpleeghuisafdelingen van 5 UKON-instellingen en 1 niet-UKON-instelling, en 10 ziekenhuisafdelingen van 4 ziekenhuizen. Op basis van de bevindingen is een programma ontwikkeld om gezondheidsproblemen bij opname te voorkomen. In 2008 is het onderzoek afgerond.
 
Fase van onderzoek
De studie is afgerond.
 
Onderzoekers
Drs. B. van Gaal, IQ healthcare Radboudumc, Betsie.vanGaal@radboudumc.nl
 
Begeleiding
Prof. dr. T. v. Achterberg en dr. L. Schoonhoven, IQ healthcare Radboudumc
Prof. dr. R. Koopmans, Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde, Radboudumc
Dr. J. Mintjes-de Groot, Lectoraat Acute Intensieve Zorg, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 
Prijs
2012: de Rosemary Crow award n.a.v. de publicatie 'Fewer adverse events as a result of the SAFE or SORRY? programme in hospitals and nursing homes. Part I: Primary outcome of a cluster randomised trial.'  
Dit artikel beschrijft de resultaten van de SAFE or SORRY? studie waarin de implementatie van meerdere richtlijnen tegelijk is getest. Een aantal afdelingen van het UMC St radboud hebben aan dit onderzoek meegedaan.
 
Publicaties
  • The design of the SAFE or SORRY? study: a cluster randomised trial on the development and testing of an evidence based inpatient safety program for the prevention of adverse events. BMC Health Services Research 2009; 9:58.
  • Fewer adverse events as a result of the SAFE or SORRY? programme in hospitals and nursing homes Part I: primary outcome of a cluster randomised trial International Journal of Nursing Studies; 2011 accepted
  • The effect of the SAFE or SORRY? programme Part II: effect on preventive care International Journal of Nursing Studies; 2011 accepted
  • The effect of the SAFE or SORRY? programme on patient safety knowledge of nurses in hospitals and nursing homes: a cluster randomised trial. International Journal of Nursing Studies 2010; 47: 1117–1125.