UKON in beeld


Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en 15 zorgorganisaties. Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm.
De visie van het UKON is gericht op zowel de specialisatie als de vermaatschappelijking van de zorg en behandeling. Lees onder aan de pagina wie wij zijn en de plannen voor 2018-2023. 

De infographic geeft in één overzicht weer wie wij zijn en waar wij naartoe gaan.

Het UKON richt haar activiteiten op 7 speerpunten die voor de komende jaren geformuleerd zijn:
1. Stimuleren van praktijkgericht onderzoek; 
2. Verhogen van wervend vermogen en wetenschappelijke output; 
3. Vergroten samenwerking met opleidings- en onderwijsinstituten; 
4. Borgen participatie cliënt en/of mantelzorger; 
5. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek binnen verpleging en verzorging; 
6. Bevorderen van het delen van kennis en leren van elkaar tussen UKON-organisaties en SANO;
7. Werken aan implementatie: Resultaten van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek moeten meer zichtbaar en toegankelijk gemaakt worden en worden geïmplementeerd. 

Hoe gaan wij dit doen? Lees UKON 2018-2023 – Naar een duurzame kennisinfrastructuur.

Klik op onderstaande logo's voor meer informatie over de betrokken organisaties.

Waalboog Riethorst Stromenland Stichting tante Louise-Vivensis
Archipel ZZG Zorggroep Kalorama
SVRZ Thebe Zorggroep
Liemerije Zorgboog Stichting de Wever
Attent Zorgcentra De Betuwe Zorggroep Maas & Waal
  UMC St Radboud  

De 15 UKON-zorgorganisaties bieden tezamen aan meer dan 14.000 bewoners zorg die in ruim 250 locaties verblijven, zoals woonzorgcentra, verpleeghuizen en kleinschalig wonen.
In de UKON-zorgorganisaties zijn multidisciplinaire UKON-commissies actief die de schakel vormen tussen het UKON-netwerk en de eigen professionals. De voorzitters van deze UKON-commissies vormen de UKON-Stuurgroep.

Op donderdag 28 maart 2019 zijn de bestuurders van het UKON bij elkaar gekomen om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Met ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst werken wij voor onbepaalde tijd aan kennisontwikkeling. In dit nieuwsbericht kunt u hier meer over lezen.