SPANkracht - evaluatie

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Annemiek Bielderman
Bianca Buijck


SPANkracht-ontwikkeling en pilot

SPANkrachtpakket


nieuwsbrief nov 2017
nieuwsbrief apr 2017
nieuwsbrief dec 2016

Samenvatting resultaten SPANkrachtstudie

SPANkracht: een Sociale, Plezierige, Actieve, Nuttige daginvulling op eigen kracht voor jonge mensen met dementie

Inleiding
Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Belangrijke taken zoals een beroep uitoefenen of het opvoeden van kinderen kunnen minder goed uitgevoerd worden. Veel jonge mensen met dementie vinden het moeilijk om hun dagen zinvol in te vullen. Daarom is samen met deze doelgroep een interventie ontwikkeld die thuiswonende jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunt in het maken van een nuttige daginvulling: het SPANkracht-pakket.

Doelstelling
Doel van dit onderzoek is de effectiviteit van het SPANkracht-pakket te onderzoeken op het gevoel van eigen kracht, kwaliteit van leven en het gedrag van jonge mensen met dementie. Daarnaast zal een economische evaluatie en een procesevaluatie worden uitgevoerd. 

Methode
Om de effectiviteit van SPANkracht te onderzoeken zal een pragmatische clustergerandomiseerde gecontroleerde trial worden uitgevoerd. Thuiswonende jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers zullen 5 maanden het SPANkracht-pakket gebruiken onder begeleiding van een zorgprofessional. Deze groep zal worden vergeleken met een groep die reguliere zorg ontvangt. Voor de economische evaluatie zullen de kosten van de uitvoering en de zorgkosten van beide groepen worden geïnventariseerd. Tot slot zal een procesevaluatie worden uitgevoerd, waarin de implementatiegraad en kwaliteit van de interventie, de toegepaste implementatiestrategie en bevorderende/belemmerende factoren van implementatie in kaart zullen worden gebracht. 

Fase van onderzoek
Dit onderzoek is afgerond. Een samenvatting van de resultaten vindt u in deze factsheet

Wie voert het onderzoek uit?
Dr. Annemiek Bielderman (Uitvoerend onderzoeker), Annemiek.Bielderman@radboudumc.nl
Prof. dr. Debby Gerritsen (Projectleider)
Dr. Christian Bakker
Prof. dr. Marjolein de Vugt
Prof. dr. Raymond Koopmans

Financiering
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Memorabel van ZonMw en Alzheimer Nederland.