SPANkracht

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Deliane van Vliet                                                          


 

SPANkracht-pakket

Overig onderzoek van Deliane van Vliet:
- NeedYD
- Video Feedback Thuis
- Kennismonitor
- Nature

 


 

SPANkracht: Het ontwikkelen van een dagbestedingsplan voor thuiswonende jonge mensen met dementie

Inleiding
Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Belangrijke taken zoals een beroep uitoefenen of het opvoeden van kinderen kunnen minder goed uitgevoerd worden. Veel jonge mensen met dementie vinden het moeilijk om hun dagen zinvol in te vullen. Het huidige project is opgezet omdat kennis ontbreekt over welke activiteiten en dagbesteding ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat jonge mensen met dementie, samen met hun mantelzorgers, hun dagelijks leven kunnen vormgeven.

Doelstelling
In dit onderzoek zal een werkboek voor thuiswonende jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers ontwikkeld worden om hen te helpen hun dag invulling te geven.


Methode
Om dit te onderzoeken worden groepsbijeenkomsten georganiseerd met jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers, waarin: 1) verkend wordt welke aspecten van het dagelijks leven bijdragen aan het gevoel zinvol te zijn voor jonge mensen met dementie en 2) bediscussieerd wordt hoe een werkboek voor jonge personen met dementie en hun mantelzorgers eruit zou moeten zien om deze aspecten van het dagelijks leven invulling te geven. Op basis hiervan wordt een concept van het dagbestedingsplan ontwikkeld, dat geëvalueerd wordt door een panel van zorgprofessionals, jonge mensen met dementie en mantelzorgers. Daarna wordt het aangepaste concept-plan getest door een aantal jonge mensen met dementie. De feedback van de gebruikers zal verwerkt worden in de definitieve versie van het dagbestedingsplan.

Resultaten
Het resultaat van dit project is het SPANkracht-pakket. SPANkracht staat voor: Een Sociale, Plezierige, Actieve en Nuttige daginvulling op basis van eigen Kracht. 

Het SPANkracht-pakket bestaat uit 2 onderdelen: 
(1) De SPANkracht-gids: deze bestaat uit algemene achtergrondinformatie en advies over hoe activiteiten aangepast en gestructureerd kunnen worden. Daarnaast  is er een hulpwijzer in opgenomen die verwijst naar relevante hulp-en ondersteuningsmogelijkheden met betrekking tot dagbesteding voor mensen met dementie en mantelzorgers. De SPANkracht-gids benadrukt het belang van het focussen op wat iemand nog wel kan en op de mogelijkheden om nuttig te zijn in het dagelijks leven, waarmee het beoogt het zelfvertrouwen en betrokkenheid in de samenleving te vergroten. 
(2) Het SPANkracht-werkboek: hierin worden de persoon met dementie en de mantelzorger richtlijnen en oefeningen geboden om een persoonlijk dagbestedingsplan op te stellen, dat voldoet aan hun wensen en behoeften. Het bevat concrete voorbeelden van sociale, plezierige, actieve en nuttige activiteiten, zoals klusjes, werkgerelateerde activiteiten, contact met lotgenoten of hobby's.

Fase van onderzoek
Dit onderzoek is afgerond. Het SPANkracht-pakket is te bestellen via www.spankrachtbijdementie.nl.

Wie voert het uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Radboud Alzheimer Centrum en het Alzheimer Centrum Limburg.

Onderzoekers Radboud Alzheimer Centrum:

Dr. Deliane van Vliet (Uitvoerend onderzoeker), Deliane.vanVliet@radboudumc.nl
Prof. dr. Debby Gerritsen (Projectleider)
Prof. dr. Raymond Koopmans
Prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen
Dr. Christian Bakker
 
Onderzoekers Alzheimer Centrum Limburg:
Dr. Marjolein de Vugt
Prof. dr. Frans Verhey

Financiering
Dit onderzoek wordt gefinancierd door Alzheimer Nederland