MAPPING

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Anne van den Brink

Publieksversie-NL

 

A&MH nov 2018

IJNS mrt 2018

IPG mrt 2017

Gastredactioneel
(TGG juni 2015
)

Guest Editorial IPG 
(oktober 2014)

NL samenvatting 
(editorial IPG)

Review International Psychogeriatrics
(Copyright: Cambridge University Press
Int.Psychogeriatrics)

NL samenvatting review

MAPPINGberichten

De MAPPING-studie
Patients with both mental and physical problems, residing in Dutch nursing homes

Inleiding
Multimorbiditeit van psychiatrische en somatische aandoeningen komt veel voor, met name bij ouderen. De kennis hierover is beperkt. Multimorbiditeit heeft echter een negatief effect op gezondheid, kwaliteit van leven en het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen

Doel
Het verwerven van kennis over kenmerken, symptomen en zorgvragen/behoeften van verpleeghuispatiënten met psychiatrische en somatische multimorbiditeit. Het verkrijgen van inzicht in factoren die van invloed zijn op veranderingen in symptomen, zorgvragen en kwaliteit van leven na opname in het verpleeghuis. Hierdoor kan een adequaat en beter op de doelgroep toegesneden zorgaanbod worden ontwikkeld.

Methode
De studie is gestart met een literatuurstudie, die heeft geresulteerd in een artikel met de titel: Residents with mental-physical multimorbidity living in long-term care facilities: prevalence and characteristics. A systematic review, dat gepubliceerd is in International Psychogeriatrics. 

Vervolgens zal ter beantwoording van de onderzoeksvragen een aantal gegevens vastgelegd worden van patiënten met een dubbele zorgvraag, die worden opgenomen op een voor deze doelgroep bestemde afdeling in een verpleeghuis. Er zijn twee meetmomenten: baseline (6 tot 9 weken na opname) en 6 maanden na de eerste meting (plus – min 3 weken).
De gegevens worden verzameld met behulp van dossieronderzoek en het afnemen van vragenlijsten bij de geïncludeerde patiënten, een mantelzorger en de EVVer van de patiënt.
De gegevensverzameling stopt per augustus 2015. Vanaf dan zal begonnen worden met het analyseren van de verzamelde gegevens.

Wie voert het onderzoek uit?
Onderzoeker: dr. Anne van den Brink Anne.vandenBrink@radboudumc.nl 

Promotoren: prof. dr. Raymond Koopmans en prof. dr. Richard Oude Voshaar
Copromotor: prof. dr. Debby Gerritsen