Leven met dementie

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Ietje de Rooij
 

Leven met dementie op traditionele en kleinschalige verpleeghuisafdelingen in Nederland en België 

Inleiding
Wereldwijd groeit het aantal mensen met dementie aanzienlijk. Een groot deel van de mensen wordt thuis verzorgd. Neemt de zorgvraag echter toe in de latere stadia van dementie, dan is verhuizing naar een verpleeghuis vaak onvermijdelijk. Door de sterke groei in het aantal mensen met dementie stijgt dus ook de vraag naar residentiële zorg. Binnen de residentiële zorg is er een trend te zien waarbij traditionele verpleeghuisafdelingen voor ouderen met dementie steeds vaker worden omgevormd tot kleinschalige woonvormen met een meer huiselijke, persoonsgerichte benadering. Van deze woonvormen wordt verondersteld dat ze beter zijn voor bewoners met dementie.

Doelstelling
Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de effecten van het wonen op een traditionele of kleinschalige verpleegafdeling op de kwaliteit van leven en andere cliëntuitkomsten voor ouderen met dementie in Nederland en België. Daarnaast werd het perspectief van familie en medewerkers (mentale gezondheid) onderzocht in kleinschalige en traditionele woonvormen.

Methode
De studie had voor bewoners een longitudinale opzet met drie metingen gedurende een jaar, welke plaatsvonden in vijf verpleeghuizen in Nederland en België. Bij de personen met dementie die meededen aan het onderzoek werd kwaliteit van leven, functionele status, gedrag en sociale betrokkenheid onderzocht. Bij medewerkers en familie vond een longitudinale studie plaats met twee meetmomenten.

Fase van onderzoek
De studie is afgerond.
Proefschrift met titel ‘Living with dementia in small-scale and traditonal long-term care settings’.
A longitudinal comparative study on residents, family and professional caregivers in the Netherlands and Belgium. September 2012.
Van het onderzoek is een Nederlandstalige populaire uitgave verschenen onder de titel ‘Leven met dementie’. Een vergelijkend onderzoek onder bewoners, familie en medewerkers in kleinschalige woonvormen en op traditionele verpleeghuisafdelingen in Nederland en België. September 2012. 
Beide uitgaven zijn in de linkerkolom te downloaden.

Wie voert het onderzoek uit? 
Onderzoeker: dr. mr. A.H.P.M. (Ietje) de Rooij, directeur De Wever locatie De Heikant / De Kievitshorst

Begeleiding
Prof. dr. Jos Schols, Hoogleraar 'Ouderengeneeskunde', Maastricht University / Caphri
Prof. dr. Anja Declercq, Hoofd Cel Ouderzorg van Lucas / KU Leuven, België
Dr. Katrien Luijkx, Senior Onderzoeker Tranzo Tilburg University

Samenwerking
De Wever Tilburg
Tranzo / Tilburg University
Lucas / KU Leuven

Deelnemende verpleeghuizen
De Wever, locaties De Kievitshorst, De Bijsterstede, De Vleugel
RVT Floordam België, RVT Sint Bernardus België

Financiering
De Wever
Tranzo
Stichting Wetenschapsbevordering Verpleeghuiszorg

Publicaties
De Rooij A.H.P.M., Luijkx K.G., Schaafsma J., Emmerink P.M.J., Schols J.M.G.A.,and Declercq A.G., Functional status, behaviour and social interaction of residents with dementia living in small-scale and traditional long-term care settings in the Netherlands and Belgium. Journal of Alzheimer’s Disease and Parkinsonism. 2012. 2(3): p106

De Rooij A.H.P.M., Luijkx K.G., Emmerink P.M.J., Declercq A.G., and Schols J.M.G.A., Professional caregivers’ mental health problems and burnout in small-scale and traditional long-term care settings for elderly people with dementia in the Netherlands and Belgium. Journal of the American Medical Directors Association, 2012. 13(5): p. 486e7 - 486e11.

De Rooij, A.H.P.M., Luijkx, K., Schaafsma, J., Declercq, A.G., Emmerink, P.M.J., and Schols, J.M.G.A., Quality of life of residents with dementia in traditional versus    small-scale long-term care settings: A quasi-experimental study. International Journal of Nursing Studies, 2012 .49: p.931-940.

De Rooij,A.H.P.M., Luijkx, K.G., Spruytte, N., Emmerink, P.M.J., Schols, J.M.G.A., and Declercq,A.G., Family caregiver perspectives on social relations of elderly residents with dementia in small-scale versus traditional long-term care settings in the Netherlands and  Belgium. Journal of Clinical Nursing, 2012. (doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04110.x)

Rooij, A. de, Luijkx, K., Declercq, A., and Schols, J., Quality of life of residents with dementia in long-term care settings in the Netherlands and Belgium: design of a longitudinal comparative study in traditional nursing homes and small-scale living facilities. BMC Geriatrics, 2011. 11, 20.

Spruytte, N., Herbots, B., & Rooij, A. de, Competenties van medewerkers in kleinschalig 
genormaliseerd wonen: Toverwoord voor managers of groeimodel voor medewerkers?    
Denkbeeld, 2010. 22(1): p. 14-18.

Rooij, I. & Stoop, H., Grote kwaliteit op kleine schaal. Is kleinschalig wonen voor mensen met dementie een succesvolle parel in de ouderenzorg? 2009. Tilburg: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie en Zorgcentrum de Kievitshorst / De Wever.