Formulieren Doen bij Depressie

terug naar homepage Doen bij Depressie

 

Een deel van het materiaal dat in het Zorgprogramma Doen bij Depressie gebruikt wordt, is hieronder te downloaden.Het overige materiaal valt te raadplegen in het handboek over het programma: 'Handboek Doen bij Depressie'.

Hierin kunt u nog meer formulieren vinden, stappenplannen, achtergrondinformatie en bijv. het stroomdiagram 'diagnose stellen'. Het handboek is te bestellen voor €35,00 (incl. verzendkosten)

Handleidingen Lees deze handleidingen vòòrdat u de betreffende formulieren downloadt.
Handleiding meetinstrumenten: NORD, CSDD, MADRS en AES-10
            formulier: NORD - CSDD - AES-10
Handleiding Dagprogramma en Plezierige - Activiteiten - Plan 
            formulier: Dagprogramma - Plezierige-Activiteiten-Plan
            PAP opstellen - inventarisatie levensloop - activiteiten en hobby's - observatie PAP
Handleiding Dierbare Herinneringen

Formulieren
Diagnostische checklist depressie en apathie (cliënt met dementie)
Diagnostische checklist depressie en apathie (cliënt zonder dementie)

Communicatieformulier voor multidisciplinair team   
Evaluatieformulier van ingezette behandeling 
Interviewlijst Depressie: GDS-8
Overige formulieren zijn te downloaden bij de betreffende handleiding

Informatiefolders 
Voor cliënten: depressieve klachten
Voor cliënten: depressie
Voor zorgteam: depressieve klachten
Voor zorgteam: depressie

Werkkaarten Dierbare Herinneringen Therapie
De kindertijd
De jeugd
De volwassenheid
Het leven in het algemeen en afsluiting


Lees voor het downloaden van de formulieren altijd eerst de handleiding