Symposium Geriatrische revalidatie

Symposium op 8 mei 2013 ter gelegenheid van de promoties van: 

Het Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke (GRAMPS) onderzoek werd in 2008 opgezet met als doel om informatie te verzamelen over determinanten van geriatrische revalidatie na een CVA of een beenamputatie. 

Tijdens dit symposium werd stilgestaan bij de resultaten van het GRAMPS onderzoek. Inspirerende sprekers belichtten enkele van de belangrijkste facetten van de geriatrische revalidatie. Praktijkvoorbeelden werden besproken en er was veel aandacht voor de rol van het multidisciplinaire team in de geriatrische revalidatie. 

Hieronder kunt u de presentaties downloaden