Follow-up na ontslag van VIN

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Viona Wijnen

 

Niemand tussen Wal en Schip

Publicaties

 

Inleiding
In revalidatiecentrum Leijpark te Tilburg onderging een groep NAH-patiënten 10-12 jaar geleden Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN). Deze groep patiënten is destijds gevolgd waarbij gekeken is naar veranderingen in hun autonome zenuwstelstel en hersenreactiviteit (samenvatting resultaten). Het is onbekend wat er met deze mensen is gebeurd na ontslag van VIN.

Doelen van het onderzoek
-    Het in kaart brengen van knelpunten binnen dit specifieke zorggebied. 
-    Bruggen bouwen tussen verschillende belanghebbenden.
-    Het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende belanghebbenden in een specifiek (zorg)gebied, in dit geval langetermijnproblematiek na zeer ernstig niet aangeboren hersenletsel. 
-    Het verbeteren van inzicht in en begrip voor verschillende groepen/belanghebbenden binnen het probleemgebied.
-    Het verhogen van wederzijdse kennis.
-    Het hierdoor op tijd en beter tegemoet kunnen komen aan wensen van verschillende belanghebbenden en betrokkenen.
-    In kaart brengen wie op welk moment verantwoordelijk is voor welke stappen binnen het zorgtraject.
-    Belangrijke beslissingsmomenten in kaart brengen.

Methode
Een eerste stap in deze onderzoekslijn heeft geleid tot een documentaire waarin 3 ex-comarevalidanten worden geportretteerd. Een 10 minuten versie van deze documentaire is voor publiek toegankelijk, zie hier.

Een volgende stap in dit onderzoek is om alle mensen te bezoeken en hun situatie en het zorgtraject wat zij hebben doorlopen in kaart te brengen.


Wie voert het onderzoek uit?
Onderzoeker: dr. Viona Wijnen, Viona.Wijnen@radboudumc.nl

Begeleiding 
  • Dr. Jan Lavrijsen, senior onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde, afdeling eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc.

‚ÄčFinanciering
Revalidatiecentrum Leijpark, Tilburg