Debby Gerritsen

 

Gelderlander juli '18

Dementie, hoe zat het ook al weer?
-
ziekte v. Alzheimer
- vasc. dementie
- Lewy body & Parkinsondementie
(Denkbeeld)

Interview SPANkracht
(dec 2016)

Ervaringen met praktijkgericht onderzoek - Interview door Debby
(Denkbeeld, dec 2016)

Opinie film 'Still Alice'
(Trouw, maart 2015)

terug naar overzicht

Debby Gerritsen (vice-voorzitter UKON) is ouderenpsycholoog en bijzonder hoogleraar Welbevinden van kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de langdurige zorg. Zij heeft, grotendeels vanuit haar functie bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen, de onderzoekslijn Welbevinden opgericht. Hierbinnen lopen onderzoeken naar psychosociale aspecten van de kwaliteit van leven van zeer kwetsbare ouderen met multimorbiditeit, in het bijzonder verpleeghuisbewoners met en zonder dementie. Ook leidt zij projecten voor thuiswonende mensen met dementie. Naast de ontwikkeling en evaluatie van interventies voor de langdurige zorg, richt zij zich op de evaluatie en verbetering van de implementatie van deze interventies. Als bijzonder hoogleraar gaat Debby zich bezighouden met het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van onderzoekers en het mede vormgeven aan multidisciplinaire netwerken als infrastructuur voor onderzoek en innovatie, het UKON in het bijzonder. Een specifiek aandachtspunt is de positionering van de ouderenpsycholoog.

Als lid van INTERDEM, een Europese groep onderzoekers die zich met dementie bezig houden, lid van de editorial board van het tijdschrift International Psychogeriatrics en lid van verschillende taskforces van Alzheimer Europe, heeft zij een groot internationaal netwerk opgebouwd en werkt in internationaal verband aan artikelen en in projecten. Zij is lid van de Erkenningscommissie interventies in de langdurige zorg.

Debby Gerritsen begeleidt verschillende promovendi en onderzoekers, begeleidt masterstudenten bij hun onderzoekstage, is ontwikkelaar van handboeken over depressiezorg en zorg bij probleemgedrag, van het SPANkracht-pakket, van de cursussen Dierbare Herinneringen voor psychologen en Depressie voor Zorgteams (zie pagina producten), en docent en trainer aan diverse opleidingen en cursussen. Gerritsen is reviewer bij een aantal internationale tijdschriften en redacteur van het wetenschappelijke Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie en van vaktijdschrift Denkbeeld. 


Debby Gerritsen is betrokken (geweest) bij de volgende projecten:
- Doen bij Depressie (projectleider en co-promotor)
PROPER (projectleider en co-promotor)
Waalbed-III (projectleider en co-promotor)
- Waalbed-IV (projectleider en co-promotor)
GRIP op Probleemgedrag (co-promotor)
SPANkracht (projectleider)
- SPAN+ (projectleider en co-promotor)
Nature4Dem (projectleider)
TENSE (projectleider)
Video Feedback thuis (projectleider)
MAPPING (co-promotor)
RID (copromotor)
Wijs Grijs (co-promotor)
- Personalized dementia care (co-promotor)
- Neuropsychiatrische symptomen bij NAH (co-promotor)
- Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica (projectleider)
- LIVE (projectleider)

- ANNA (lid projectgroep)
 

Publicaties