Anke Persoon


 


Interview O&G

 

terug naar overzicht

Dr. Anke Persoon is verpleegkundige en onderzoeker in het gebied van de ouderenzorg. Heeft in de eerste lijn en het ziekenhuis praktijkervaring, kwaliteitsverbeterprojecten en onderzoek uitgevoerd. Nu vooral gericht op de intramurale zorg, met name naar het verbeteren van de zorg aan mensen met dementie. Het implementeren van onderzoeksresultaten in de dagelijkse praktijk is een mooi vehikel daarvoor. 

Persoon is:
-    coördinator bij het UKON, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen
-    coördinator van het V&VN platform Wetenschap in Praktijk
-    lid van PR-commissie STTI, afdeling Rho Chi
-    lid van de kenniskring Innovaties in de care, HAN, Nijmegen

Persoon is tevens docent aan de Vervolgopleiding Geriatrie van de Radboud Zorgacademie.  

Anke Persoon is betrokken (geweest) bij de volgende onderzoeken:
- Plezierige activiteiten voor kwetsbare ouderen
- Taakherschikking in de ouderenzorg (co-promotor)
- Kennismonitor Dementie
- Kennismonitor Kwetsbaarheid

Publicaties:
-    Pubmed
-    Repository