Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

Op woensdag 29 januari 2020 overhandigden het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en het UKON de wetenschapsagenda aan ZonMw. Binnenkort brengen wij samen met vertegenwoordigers van de academische Alzheimercentra en Alzheimer Nederland deze agenda in bespreking bij VWS.

Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd

Wetenschap en praktijk komen bij elkaar

Elke 2 maanden ontmoeten wetenschappers, zorgprofessionals en beleidsmakers elkaar in de Adviesraad. Samen zetten zij de specifieke zorg voor jonge mensen met dementie op de kaart. De laatste jaren is er toenemende aandacht voor jonge mensen met dementie in landelijke en lokale media, maar daarmee is de zorg en begeleiding nog niet ontwikkeld en ingevuld. In 2018 heeft het UKON in samenwerking met het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd het initiatief genomen om samen met ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders met gespecialiseerde zorg voor de doelgroep, de vijf Alzheimer Centra in Nederland, Alzheimer Nederland en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een breed gedragen wetenschapsagenda dementie op jonge leeftijd op te stellen. Deze wetenschapsagenda geeft richting aan het wetenschappelijk onderzoek in de komende jaren, bijvoorbeeld door selectie en prioritering van specifieke onderzoeksvragen om verder uit te werken in onderzoeksprojecten en in de werving van fondsen om dit onderzoek ook mogelijk te maken.

Thed van Kempen, voorzitter van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd: “We maken graag gebruik van dit momentum, om betrokkenen uit het hele land te informeren dat de wetenschap een agenda heeft voor onderzoek naar dementie op jonge leeftijd. Een onderzoeksagenda die nodig is om goede zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie verder te brengen”.

Bekijk hier de Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd

Uitnodiging VWS

Samen met vertegenwoordigers van de academische Alzheimercentra en Alzheimer Nederland zullen we deze agenda binnenkort bij VWS in bespreking brengen.

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd is een netwerk van organisaties die zich bezighouden met de zorg voor jonge mensen met dementie. Dit zijn zorgaanbieders met specifieke voorzieningen voor jonge mensen met dementie en academische alzheimercentra in Nederland en Vlaanderen. Samen werken zij aan verbetering van diagnostiek, zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie.

Overhandiging van de Wetenschapsagenda aan ZonMw.

Overhandiging van de Wetenschapsagenda aan ZonMw.