Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

Wil jij als actieonderzoeker bijdragen aan een project dat het doel heeft de communicatie in acute situaties in het verpleeghuis tussen verzorgenden, verpleegkundigen en artsen te optimaliseren?

Wetenschappelijk onderzoeker 'Communicatie in acute situaties'

Als verpleeghuisbewoners plotseling verslechteren is optimale communicatie tussen verzorgenden, verpleegkundigen en artsen van groot belang. De communicatie is op deze momenten vaak niet gestructureerd en wisselend van kwaliteit. De SBAR-methode is een methode om gestructureerd te communiceren bij acute situaties. Ondanks de bewezen effectiviteit en de eenvoud van de SBAR, is het implementeren niet zo maar een succes.

De deelnemers in de vier participerende zorgorganisaties worden ondersteund door kartrekkers vanuit de zorgorganisaties en externe facilitators, docenten van het ROC Nijmegen en de HAN. Per organisatie voer je een situatieanalyse uit waarop je gezamenlijk met de deelnemers een implementatieplan ontwikkeld. Tussenevaluaties vinden cyclisch plaats en aanpassing van de implementatieplannen is mogelijk. Voor- en nametingen vinden plaats, kwantitatief en kwalitatief. Op diverse wijze verspreid je de opgedane kennis. Als je interesse hebt: we starten graag een promotietraject op.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Dagelijkse uitvoering van het gehele project.
 • Uitvoeren van een integrative review, voor intern gebruik.
 • Voormeting op en situatie-analyse van een afdelingen in vier verpleeghuizen: vragenlijsten, observaties, interviews en focusgroepgesprekken.
 • Met de deelnemers een implementatieplan uitdenken, inclusief implementatie- strategieën.
 • Onderwijsmateriaal ontwikkelen, samen met de docenten, en dit inzetten en evalueren.
 • Thema’s inhoudelijk uitwerken: communicatie, leiderschap, klinisch redeneren.
 • Monitoren van de implementatie in de teams, zo nodig bijstellen.
 • Tussen- en nameting uitvoeren, analyseren op teamniveau en op projectniveau.
 • Ontwikkelen van implementatiemiddelen, zoals handboek, lespakket voor roc en hbo en  onderwijsmiddelen.
 • Verspreiden van de resultaten.
 • Publiceren van Engelstalige artikelen.

Over de vacature

 • 28 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 3 jaar
 • Schaal 10
 • Fulltime: min € 2911 - max € 4615 bruto per maand
 • Solliciteer voor 25 januari 2022
 • Datum eerste gesprek: 2 of 3 februari

Bekijk de vacature voor meer informatie over de functie en het sollicitatieproces!