Actueel

Een landelijke werkgroep heeft in opdracht van V&VN en ZonMw gewerkt aan een nieuwe versie van de Kwaliteitsstandaard Decubitus. Voor invoering in de praktijk mag iedereen zijn/haar mening geven!

16-07-2020

Geef je mening: Commentaarronde Kwaliteitsstandaard Decubitus

Commentaarfase tot 12 augustus 2020

Het Radboudumc en de HAN hebben samen met een landelijke werkgroep gewerkt aan de Kwaliteitsstandaard Decubitus. Dit was in opdracht van V&VN en ZonMw. De Kwaliteitsstandaard Decubitus beschrijft (kern)aanbevelingen voor de beste zorg om decubitus te voorkomen en indien nodig te behandelen bij zorgvragers die in zorg zijn of komen. Deze kwaliteitsstandaard is een herziening van de landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling (2011) en primair geschreven voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in alle settings. Echter, de kwaliteitsstandaard is multidisciplinair opgezet aangezien voor effectieve decubituszorg vaak meerdere disciplines nodig zijn.

Conceptversie Kwaliteitsstandaard Decubitus

Jouw commentaar op de conceptversie van de kwaliteitsstandaard wordt zeer gewaardeerd.

Geef jouw commentaar via dit formulier

Wij willen graag een handzaam en duidelijk document voor zorgverleners afleveren, daarom wordt jouw commentaar op de conceptversie van kwaliteitsstandaard zeer gewaardeerd. Uiteindelijk moet de zorgverlener prettig met de kwaliteitsstandaard kunnen werken en daarom is de commentaarronde hét moment om te toetsen of deze aan de wensen voldoet.
Je kunt het commentaarformulier tot 12 augustus 2020 sturen naar marscha.engelen@radboudumc.nl

Achtergrondinformatie

Het project om de richtlijn decubitus (2011) te herzien wordt uitgevoerd in opdracht van ZonMw. V&VN wordt eigenaar van de Kwaliteitsstandaard.

De coördinatie van de kwaliteitsstandaard ligt in handen van dr. Erik de Laat (Radboudumc), dr. Betsie van Gaal (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Marscha Engelen (Radboudumc). De kwaliteitsstandaard komt tot stand in samenwerking met de landelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse beroeps- en patiëntenverenigingen en inhoudelijk en methodologisch adviseurs.

Bedankt voor je medewerking!