Actueel

UKON-voorzitter Raymond Koopmans geeft een update over de laatste ontwikkelingen omtrent COVID-19 bij het UKON en in verpleeghuizen. "Veel respect voor de medewerkers".

07-04-2020

Verpleeghuizen: de intensive-cares van de ouderenzorg

Onze verpleeghuizen zijn de intensive-cares (IC) van de ouderenzorg. Ik heb veel respect voor de inzet en het organiserend vermogen van de medewerkers van onze instellingen. Extra corona-afdelingen en zorghotels zijn geopend en ondanks dat bezoek niet meer welkom is, doet iedereen zijn stinkende best om bewoners zoveel mogelijk aandacht en goede zorg en behandeling te bieden. Onze Brabantse UKON-instellingen staan helemaal in de frontlinie.

Hoewel we het wetenschappelijk onderzoek binnen het UKON zoveel mogelijk voortzetten, hebben we vanzelfsprekend alle dataverzameling stopgezet. Ondertussen proberen we als UKON bij te dragen aan de ondersteuning van medewerkers uit onze organisaties. Zo heeft het expertteam van de psychologen tien adviezen voor de psycholoog in de coronacrisis gemaakt, evenals een poster voor ondersteuning van zorgmedewerkers. Daarnaast hebben we een corona pagina op de UKON-website waarop we door ons geselecteerde relevante informatie plaatsen. Ook mooie initiatieven vanuit UKON-instellingen delen we hier.

Prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde en UKON-voorzitter

Prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde en UKON-voorzitter

Laten we hopen dat de ingezette maatregelen ook in onze instellingen effect gaan sorteren

In de media

Een belangrijk thema rond oudere patiënten is de vraag of ze wel of niet opgenomen moeten worden in het ziekenhuis of op de IC. Op woensdag 1 april verschenen twee artikelen in de Gelderlander naar aanleiding van een interview met Kris Vissers, hoogleraar pijn en palliatieve zorg, Carel Veldhoven, kaderhuisarts palliatieve zorg en mijzelf. Dit interview was naar aanleiding van het verschijnen van een leidraad over de vraag of we oudere patiënten met (verdenking van) COVID-19 naar het ziekenhuis moeten sturen. Je kunt het interview hier teruglezen.

Op 30 maart publiceerde Verenso de eerste cijfers uit de belangrijke COVID-registratie van instellingen die Ysis als behandeldossier gebruiken, waaronder ook veel UKON-instellingen. Op dat moment waren er volgens die registratie 74 overlijdens te betreuren, waarvan bij 22 bewoners COVID was aangetoond. Deze cijfers, die ik genoemd heb in de Gelderlander, gaven een te rooskleurig beeld. Verenso meldde op 6 april dat inmiddels 281 bewoners zijn overleden, waarvan er bij 184 COVID-19 is vastgesteld. Dit is een forse en zeer zorgwekkende toename. Deze cijfers worden steeds betrouwbaarder, zeker nu COVID-19 infectie ook in andere dossiers zoals NEDAP en ONS geregistreerd kan worden, en de verwachting is dat ze nog verder gaan toenemen.

Laten we hopen dat de ingezette maatregelen ook in onze instellingen effect gaan sorteren. Ik wens iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Raymond Koopmans