Actueel

Op 19 november 2020 vond het online netwerk event plaats over ambulante revalidatie, georganiseerd door het expertteam GRZ van het UKON.

19-11-2020

Online netwerk event GRZ over ambulante revalidatie

Annemiek Jongeneelen (Archipel) was de enthousiaste voorzitter van dit event. Er waren 49 deelnemers van 13 GRZ-instellingen digitaal aanwezig om kennis en ervaringen over ambulante revalidatie met elkaar te delen.

Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde (Vivium Naarderveen) over het toerusten van de GRZ voor de toekomst

De ouderenzorg groeit, maar er liggen kansen in het slimmer organiseren. Dit slimmer organiseren zou kunnen liggen in regionale samenwerking en beleid en het voorkomen van ziekenhuis opnamen hierdoor. Revalidatie op de juiste plek, dus ook thuis. Gebruik makend van e-Heath, beeldbellen, sensoren, technische oplossingen. Er wordt gewerkt aan eGRZ-net; veilig revalideren thuis met inzet van techniek, thuiszorg-teams en efficiënte inzet van behandelaren en zorg.

Anja Bos, Erna Burgler en Saskia van Jaarsveld (resp. PA, ergo- en fysiotherapeut, Zorgcentra de Betuwe) over ambulante revalidatie in de praktijk

Er is een start gemaakt met voortzetting van revalidatie thuis. Dit zorgt voor ‘een zachte landing’ thuis. In het MDO wordt besproken of deze voortzetting revalidatie thuis een meerwaarde heeft; welke therapeuten, welke doelen. 

Casus revalidatie thuis: na een schouderprothese, bij een 80-jarige patiënt, werd thuis verder toegewerkt naar zelfstandigheid met fysio- en ergotherapie.

Stel hier je vraag over ambulante revalidatie aan het expertteam GRZ?
Wil je meer weten over het expertteam GRZ? 

 

 

 

De ouderenzorg groeit, maar er liggen kansen in het slimmer organiseren

 

 

Mooie tip: thuiszorg komt op de GRZ-afdeling al kennismaken met de patiënt