Actueel

NIEUW: Publicatie in International Psychogeriatrics

27-12-2021

Resultaten onderzoek verruiming bezoekregeling

Publicatie International Psychogeriatrics

Onlangs verscheen een wetenschappelijke publicatie over het onderzoek naar de verruiming van de bezoekregeling na de 1e lockdown door COVID-19 (2020) waarbij er een bezoekverbod gold in de verpleeghuizen.

In deze publicatie worden de resultaten beschreven van de eerste 3 weken van het onderzoek. Hierbij werd gekeken naar de haalbaarheid van de door de overheid gestelde maatregelen en impact hiervan op het welbevinden van de bewoners, de bezoekers en het personeel.

Je kan de resultaten van het onderzoek ook hieronder bekijken in een overzichtelijke factsheet. 

De druk is groot, maar we zijn
‘in control’

5e rapport monitor verpleeghuizen: De druk is groot, maar we zijn ‘in control’ (NIEUW)

Op 19 december is het 5e rapport monitor over de situatie in verpleeghuizen tijdens COVID-19 naar aanleiding van de verruiming van de bezoekregeling uitgekomen. 

5de rapport monitor verpleeghuizen COVID-19 (19 december)

4e rapport: Resultaten onderzoek verruiming bezoekregeling (mei 2021)

Voor het 4e rapport 'Gevaccineerd, en nu?' is gekeken naar de vaccinatiegraad en de impact daarvan op de bezoekregeling en het dagelijks leven in verpleeghuizen. 

In april 2021 verscheen in International Psychogeriatrics een wetenschappelijk artikel met daarin de resultaten van het onderzoek naar de bezoekregeling. Je kan het artikel hier lezen.

4e rapport: Gevaccineerd, en nu? 

Klaar voor een nieuwe golf?

3e rapport verruiming bezoekregeling verpleeghuizen: 'klaar voor een nieuwe golf?'

Sinds de verruiming van het bezoekverbod afgelopen juni worden 76 verpleeghuislocaties in Nederland gevolgd via een zogenoemde monitorstudie door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het UKON.

In een nieuwe meting is gekeken naar hoe het dagelijks leven in verpleeghuizen nu is en in welke mate de verpleeghuizen voorbereid denken te zijn op de nieuwe coronagolf. Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een besmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en restrictieve maatregelen. Daarbij is het wel steeds zoeken naar de fragiele balans tussen het welbevinden van de bewoners en infectiepreventie. Desondanks zeggen de meeste verpleeghuizen nu goed voorbereid te zijn op een tweede golf.

Maandag 16 oktober is het derde rapport aangeboden aan het ministerie van VWS met daarin de uitkomsten van een nieuwe meting (25-9 tot 6-10) waarin is gekeken hoe het dagelijks leven in verpleeghuizen nu is en welke mate de verpleeghuizen voorbereid denken te zijn op een nieuwe golf. Lees de resultaten in het rapport van 16 oktober

Resultaten monitor verruiming bezoekregeling (16 oktober)

Verruiming bezoekregeling: resultaten na 3 weken

Impact van het bezoekverbod
Vanaf 11 mei is op 26 verpleeghuislocaties – onder strikte voorwaarden –  één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Sinds 25 mei is bezoek toegestaan bij alle verpleeghuislocaties die op vrijwillige basis aan de verruiming willen deelnemen en aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen.

Deze gefaseerde en gecontroleerde verruiming van de bezoekregeling wordt nauwgezet gevolgd door de Samenwerkende Academische Netwerken. In 5 van de eerste 26 instellingen vindt een diepte-monitoring plaats.

De resultaten vind je in onderstaande factsheet

Download factsheet Dieptemonitoring bezoekregeling

 

Intens gelukkig dat ze weer bezoek mocht ontvangen

Wil je het hele rapport over de monitor verruiming bezoekregeling lezen, inclusief de resultaten van de globale monitoring? Klik dan op onderstaande button.

Download Monitor verruiming bezoekregeling