Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

Miranda Schreuder onderzoekt wat de kenmerken en gevolgen van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg zijn voor verpleeghuisbewoners met een intensieve zorgvraag en hun naasten.

Onderzoek naar gevolgen van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg

Sinds augustus is een groot Nederlands onderzoek gestart naar ‘Verhuizen binnen de Verpleeghuiszorg’. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat er nog heel weinig kennis bestaat over het onderwerp. Deze problematiek wordt treffend in beeld gebracht in de documentaire Uitgewoond, waarin verschillende bewoners van een verzorgingshuis in Amsterdam gedurende een jaar zijn gevolgd. Dat verzorgingshuis moest sluiten omdat het niet meer aan de huidige richtlijnen voldeed, waardoor de bewoners verplicht moesten verhuizen.

Deze documentaire heeft in 2019 geleid tot Kamervragen. Het ministerie van VWS heeft de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) benaderd om onder leiding van Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg dit vraagstuk op te pakken. Drie promovendi doen elk onder begeleiding van twee academische netwerken onderzoek naar respectievelijk de gevolgen van verhuizingen, mogelijkheden om verhuisprocessen te verbeteren en verhuizingen naar innovatieve woonvormen.

Het onderzoek

Miranda Schreuder onderzoekt onder begeleiding van het UNO-UMCG (Elleke Landeweer, Sytse Zuidema) en het UKON (Marieke Perry) wat de kenmerken en gevolgen van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg zijn voor de verpleeghuisbewoners met een intensieve zorgvraag en hun naasten. Dit gaat zij doen door middel van verschillende deelstudies, waaronder expertinterviews met sleutelfiguren in het verhuisproces, het observeren en interviewen van bewoners die verhuizen binnen het verpleeghuis en vragenlijstonderzoek. We zoeken hiervoor dus betrokken individuen bij verhuizingen en instellingen met op handen zijnde verhuizingen. Te zijner tijd zullen we hiervoor een concrete oproep doen.

Mocht je nu al willen deelnemen of vragen willen stellen, dan kun je contact opnemen via m.c.schreuder@umcg.nl.