Professionals aan het werk 1
Actueel

Met trots presenteren wij vier nieuwe Science Practitioners! Zij zijn met veel enthousiasme begonnen aan deze uitdagende functie. Er werken nu in totaal 15 SP'ers bij 13 UKON-partnerorganisaties.

Nieuwe Science Practitioners

De functie van Science Practitioner richt zich op het verbeteren van de verbinding tussen onderzoek en praktijk binnen een UKON-partnerorganisatie. Er zijn dit kalenderjaar vier nieuwe Science Practitioners aan de slag gegaan. In totaal werken er nu 15 enthousiaste verbinders, bij 13 zorgorganisaties. Hieronder vertellen Maartje Kokx (de Zorgboog) en Katja Drost (tanteLouise) hun verhaal. Binnenkort volgen ook de verhalen van Chantal Sluijsmans (Thebe) en Kristel Kalkers (De Riethorst Stromenland).

"Vol enthousiasme op weg op dit boeiende pad"

Chantal Sluijsmans - Thebe

Mijn promotieonderzoek ging over de vraag hoe je management en verpleging meer met elkaar kunt verbinden. In mijn proefschrift heb ik geprobeerd om de praktijk en wetenschappelijke literatuur vanuit verschillende disciplines met elkaar te verbinden met het oog op goede zorg voor patiënten en medewerkers.
 
Inmiddels werk ik nu bijna vier jaar in de ouderenzorg en sinds 1 januari 2020 ben ik Science Practitioner binnen Thebe.
Ik zie dat de zorgvragen complexer worden, ik zie de noodzaak om te blijven scholen en ontwikkelen. Dat vraagt om verbinding: van onderzoek/theorie en praktijk, van onderzoekers en zorgverleners, van management en werkvloer. Graag draag ik mijn steentje bij aan menslievende en vakkundige zorg voor bewoners, maar ook aan het vakbekwaam houden en inspireren van zorgverleners. Goede zorg voor bewoners kan immers niet zonder goede zorg voor medewerkers.
 
Hoe ik deze inspiratie in mijn nieuwe rol als science practitioner ga vormgeven zal gaandeweg moeten blijken.

Kristel Kalkers - de Riethorst Stromenland

Ik werk bij de Riethorst Stromenland als gz-psycholoog op locatie de Kloosterhoeve. Dit is een centrum voor mensen met Huntington (de eerste aflevering van RTL-programma Five Days Inside ging over dit centrum en zorgde o.a. voor beelden van een intens geëmotioneerde Natasja Froger).
Naast dit werk zit ik als promovendus in de laatste fase van mijn onderzoek naar angst voor vallen en verslikken bij mensen met de ziekte van Huntington. Hier komt nu dus de mooie uitdaging om als Science Practitioner aan de slag te gaan bij! De eerste stap is om zowel met mijn collega’s op de werkvloer als cliënten in gesprek te gaan en te ontdekken welke vragen er bij hen leven en wat zij graag willen verbeteren. Vervolgens wil ik samen met hen deze nieuwsgierigheid omzetten in onderzoeksvragen en deze vragen uitzetten naar interne en externe studenten, medewerkers en netwerken. Zo blijven we samen leren en verbeteren we de kwaliteit van zorg en behandeling.

"Zo blijven we samen leren en verbeteren we de kwaliteit van zorg en behandeling."

Maartje Kokx - de Zorgboog

Sinds februari 2007 ben ik werkzaam bij de Zorgboog als gedragswetenschapper. De Zorgboog kent een lange traditie met het UKON. Desondanks zien ook wij dat resultaten van relevante onderzoeken niet of nauwelijks de medewerkers op de werkvloer bereiken, waardoor nieuwe inzichten niet doorsijpelen naar diegenen om wie het uiteindelijk draait: de cliënten.
In mijn dagelijks werk als psycholoog ben ik gewend om bruggen te slaan tussen onderzoek en praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van omgangsadviezen. Met de in januari 2020 aanvaarde functie als Science Practitioner ga ik mijn best doen de twee werelden op eenzelfde manier te verbinden.
Ik zal mij binnen de Zorgboog vooral richten op onze grootste doelgroep: bewoners met dementie. Een eerste actie zal zijn om recente onderzoeksresultaten meer onder de aandacht te brengen, door deze breed in de organisatie te delen en daarmee het belang van onderzoek voor de praktijk (en vice versa) te benadrukken.
Ik ga vol enthousiasme op weg op dit boeiende, nog weinig ontgonnen pad.

Katja Drost - tanteLouise

Op 1 januari ben ik begonnen in de functie van science practitioner voor tanteLouise. Vol enthousiasme ben ik aan de slag gegaan.
Ik werk al bijna 20 jaar voor tanteLouise, steeds in verschillende functies waaronder beleidsmedewerker en locatiemanager. Ik ben ervan overtuigd dat ik deze ervaring kan inzetten om van de functie van SP’er een succes te maken.
De komende periode ga ik aan de slag met het verkennen van de onderzoeksvragen waar we ons bij tanteLouise op willen richten, het coördineren van de infrastructuur om deze vragen te onderzoeken en het versterken van het wetenschappelijk klimaat in de organisatie.
De verwachtingen zijn hooggespannen, dat is dan ook de reden dat ik mij fulltime mag gaan richten op deze nieuwe functie. Een geweldige uitdaging!

"Een geweldige uitdaging!"