Actueel

Met ingang van 1 januari 2021 is De Riethorst Stromenland gefuseerd met Volckaert en Schakelring. De drie zorgorganisaties gaan samen verder onder de naam Mijzo.

21-01-2021

De Riethorst Stromenland gaat verder onder de naam Mijzo

Waarom fuseren?

De druk op de verpleeghuissector wordt steeds groter. Het aantal kwetsbare ouderen neemt fors toe, terwijl het steeds lastiger is om medewerkers te vinden. Mijzo heeft meer slagkracht dan de drie organisaties afzonderlijk. De nieuwe zorgorganisatie kan de grote maatschappelijke uitdagingen beter het hoofd bieden en is in staat een breed zorgaanbod te leveren, dicht bij de mensen thuis. Bovendien kan de organisatie huidige en nieuwe medewerkers meer kansen bieden. Zo blijven goede professionals behouden en kan nieuw talent worden aangetrokken.

Door oog te hebben voor elkaar, maken we samen het verschil. Mijzo. Ziet mij.

Nieuwe naam en pay-off

Bij een nieuwe organisatie hoort natuurlijk een nieuwe naam. Een naam die uitstraalt waar de zorgorganisatie voor staat en die aansluit op de missie, visie en kernwaarden. In de nieuwe naam komen de woorden Mijn en Zorg samen. Mijzo is er voor mensen die op eigen wijze invulling willen geven aan hun leven. Ook na veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden. Mijzo is er ook voor medewerkers en vrijwilligers, die elke dag met passie invulling geven aan hun werkzaamheden. Samen ontdekken we wat de mogelijkheden zijn en staan we open voor eigen keuzes.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt is het verhaal achter de cliënten. Want door ze écht te leren kennen, kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. Door te zoeken naar creatieve oplossingen en te innoveren kunnen we cliënten, medewerkers en vrijwilligers ondersteunen om onbekende en ongekende mogelijkheden te ontdekken.

Kijk voor meer informatie op de website van Mijzo