Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

Recent kende ZonMw 250.000 euro toe aan de tweede fase van het UNICITY-project.

Kwart miljoen euro voor UNICITY-project

Recent kende ZonMw, vanuit het programma langdurige zorg, opnieuw 250.000 euro toe aan het UNICITY-project. Doel van dit UKON-project is onder meer de implementatie van de updated zorgstandaard voor jonge mensen met dementie, de ontwikkeling van opleidingen voor zorgprofessionals die werkzaam zijn met deze doelgroep en de ontwikkeling van een eHealth-interventie voor gezinsleden van deze doelgroep. Een aantal van deze doelen zijn in de eerste fase van het project gerealiseerd. In de tweede fase, waarvoor de recent toegekende subsidie beschikbaar is gesteld, wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van een regionaal netwerk dementie op jonge leeftijd en worden de ontwikkelde opleidingen en interventie verder uitgerold. Projectleider en UKON-onderzoeker Christian Bakker is blij met de toekenning: ‘Dit is een goede impuls om in de komende twee jaar de zorg voor deze bijzondere doelgroep weer verder te brengen’.