Actueel

Binnen het expertisecentrum van Thebe zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Lees hier over hun kennisagenda, regionalisering en scholing voor HBO-studenten.

24-06-2021

Expertisecentrum Thebe: volop in ontwikkeling!

Specialistische zorg versterken, kennisoverdracht verbeteren, wetenschap en praktijk verbinden en een kennisklimaat faciliteren en stimuleren. Aan de hand van deze pijlers werkt het expertisecentrum van Thebe aan haar missie: genereren, expliciteren en delen van (specialistische) kennis en expertise. 

Momenteel zijn er binnen het expertisecentrum verschillende ontwikkelingen gaande.

1. Kennisagenda

De wetenschapscommissie wil in 2021 inzetten op het ontwikkelen van een kennisagenda. Organisatie breed is er een enquête uitgezet waarop alle medewerkers konden aangeven welke thema’s volgens hen urgent zijn. Met de resultaten van deze enquête vond in mei een eerste (digitale) werkconferentie plaats waar we de resultaten van de enquête hebben verdiept.

In september vindt een tweede werkconferentie plaats. Daar wordt een top 5 prioritering gemaakt van de resultaten van de werkconferentie in mei. Zo ontstaat een definitieve kennisagenda

2. Regionalisering expertisecentrum

In opdracht van VWS is een onderzoek uitgevoerd naar specifieke cliëntgroepen in de WLZ waarvan de zorgbehoefte complex is en het aantal relatief klein. Hieronder valt onder ander de NAH + doelgroep en de mensen met Korsakov. Deze mensen wonen al binnen Thebe. Landelijk ligt er een plan om de zorg voor deze mensen beter in te richten.

Thebe neemt deel aan het landelijke expertisenetwerken NAH+ en mensen met Korsakov. Doel hiervan is de samenwerking tussen organisaties te verbeteren en de kwaliteit van zorg voor deze mensen te vergroten. Thebe zit nu in een traject om Regionaal Expertisecentrum (REC) te worden voor deze twee doelgroepen.

3. Blijven ontwikkelen

Het expertisecentrum ontwikkelt samen met `Thebe leert’ scholing zodat HBO-studenten gestimuleerd worden om hun evidence based kennis te vergoten. Hierbij gaat het om activiteiten zoals een kenniscafé, webinar of symposium, maar ook om leerlijnen op specifieke expertise.

Thebe is trots op alle medewerkers die bezig zijn met onderzoek om zo de zorg voor bewoners te verbeteren.