Home, man met duim omhoog

Webinar UKON-wetenschaps-commissies

Webinar over de veranderde rol van de wetenschapscommissie.

Wat is de rol van de wetenschapscommissie in jouw organisatie?
En hoe geef je vorm deze aan commissie? 

Ooit waren de wetenschapscommissies clubjes die beoordeelden of je organisatie wel of niet zou gaan deelnemen aan een wetenschappelijke studie. Tegenwoordig is het een commissie die de onderzoeks- en innovatiecultuur in je organisatie stimuleert. Het beoordelen van deelname aan studies is nog steeds een onderdeel hiervan, maar daar is inmiddels het adviseren over het implementeren van onderzoeksresultaten en het stimuleren van praktijkgericht onderzoek in je eigen organisatie aan toegevoegd.

Deze omslag vraagt veel creativiteit van de commissies. Nu zien we dat elke commissie zijn eigen weg zoekt in het vormgeven hiervan. Een mooi moment om hier eens samen over van gedachten te wisselen.

Aanmelden kan door het vergaderverzoek te accepteren dat je via het UKON-stuurgroeplid van je organisatie ontvangt.

Programma 16.00 - 17.30 uur

  • Welkom door prof. dr. Raymond Koopmans
  • Linda Pluijmen deelt haar ervaringen
  • Discussie over onderzoeks- en innovatiecultuur