Home, man met duim omhoog

Webinar Functiemix V&V III

Deel 3 van de 3 webinars over de samenhang in de functies V&V, opleidingsniveau 2-8. De webinars zijn ook los van elkaar te volgen. Tijd: 14.30 - 15.45u.

De derde webinar gaat over de rol van de bestuurder, verzorgenden en verpleegkundigen: ervaringen ZuidOostZorg. Plus, reacties op het UKON-profiel hbo-verpleegkundige

Sprekers tijdens deze webinar zijn Anke Huizenga, bestuurder, en Berber Hommes, HBO-VGG,  ZuidOostZorg;  Danielle Termeer, Verpleegkundig specialist Archipel.

Hieronder is de mogelijkheid om je voor deze en de andere 2 webinars in te schrijven.

System.Exception: Exception while creating a value. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Access is denied
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, DbConnectionPool pool, String accessToken, Boolean applyTransientFaultHandling, SqlAuthenticationProviderManager sqlAuthProviderManager)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.<>c__DisplayClass20_0.<ExecuteAction>b__0()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction[TResult](Func`1 func)
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction(Action action)
  at Umbraco.Core.Persistence.PetaPocoConnectionExtensions.OpenWithRetry(IDbConnection connection, RetryPolicy retryPolicy)
  at Umbraco.Core.Persistence.PetaPocoConnectionExtensions.OpenWithRetry(IDbConnection connection)
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.OpenSharedConnection()
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.BeginTransaction(IsolationLevel isolationLevel)
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.get_Database()
  at Umbraco.Core.Persistence.UnitOfWork.ScopeUnitOfWork.get_Database()
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.MacroRepository.<PerformGetByQuery>d__9.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Services.MacroService.GetByAlias(String alias)
  at umbraco.cms.businesslogic.macro.Macro.<>c__DisplayClass55_0.<GetByAlias>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.CacheProviderExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.<GetCacheItem>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.DictionaryCacheProviderBase.<>c__DisplayClass10_0.<GetSafeLazy>b__0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, CacheDependency dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at umbraco.cms.businesslogic.macro.Macro.GetByAlias(String alias)
  at umbraco.macro..ctor(String alias)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\interpub\www\ukon\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\interpub\www\ukon\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

 

Programma