Home, man met duim omhoog

Webinar Functiemix V&V II

Deel 2 van de 3 webinars over samenhang in de functies V&V, opleidingsniveau 2-8. De webinars zijn ook los van elkaar te volgen. Tijd: 14.30 - 15.45 u.

De tweede webinar gaat over implementeren verpleegkundige op hbo-niveau: ervaringen Attent

Sprekers tijdens deze webinar zijn Wil Zajdenband, directeur, Jozef Middendorp, beleidsmedewerker Kwaliteit & Ontwikkeling zorg en Elianne Radstaak en Roy van Dam, seniorverpleegkundigen.

Webinar volgen

Het concept UKON- profiel van de hbo-verpleegkundige

We hebben met het UKON-expertteam V&V een voorlopig profielschets gemaakt. Hierop horen we graag feedback: is er draagvlak voor een dergelijke rol? Wat vind je ervan?

Reageren kan op diverse manieren:

  • Meedoen aan de quizvragen van de Mentimeter, een vast onderdeel van de webinar.
  • Om 15.45 naar het café Functiemix V&V gaan, pak de 4e link.
  • Mail ons: ukon.elg@radboudumc.nl

Profiel