Home, man met duim omhoog

UKON-webinar: Van idee naar impact; onderzoek, innovatie & ontwikkeling

Van idee naar impact: hoe samenwerking tussen onderzoek, innovatie en ontwikkeling helpt bij het creëren van waarde voor cliënten en professionals in de zorg.

Waar gaan we het over hebben?
Binnen Archipel Zorggroep is in 2020 een platform opgericht voor Onderzoek, Innovatie & Ontwikkeling (OIO). Binnen dit platform werken professionals met diverse achtergronden samen om initiatieven op het gebied van onderzoek, innovatie en ontwikkeling met elkaar te verbinden. Actuele vragen en behoeften van cliënten en professionals zijn het vertrekpunt voor activiteiten binnen het OIO-platform. Daardoor lukt het ons om steeds meer medewerkers van verschillende locaties te betrekken bij initiatieven die ons helpen om gezamenlijk de zorg continue te blijven verbeteren en vernieuwen. Tijdens de workshop schetsen we hoe het OIO platform is opgericht wordt doorontwikkeld. Daarnaast geven we concrete do’s en don’ts die ook andere organisaties kunnen helpen om impact van onderzoeks- en innovatietrajecten te vergroten.     

Sprekers
Mariska Haazen - Science practitioner & Fysiotherapeut
Joan Vermeulen - Programmacoördinator innovatie

Doelgroep
Toegankelijk voor brede doelgroep: zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, managers, bedrijfsvoering, directie, etc.

Datum & tijd
24 november 2022 - 15:30

Deze webinar wordt aangeboden door Archipel Zorggroep & UKON.